Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

Windenergie: kracht uit de natuur

Windenergie is bij uitstek een duurzame energiebron. Wind is een onuitputtelijke energiebron en bij de productie van elektriciteit uit wind komen geen afvalstoffen en geen schadelijke gassen vrij. Windturbines kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze energievoorziening. De windenergiesector is internationaal ook een belangrijke economische activiteit geworden. Het is én milieuvriendelijk én goed voor onze economie.

Wind turbine


Windenergie vormt een belangrijk aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. Er zijn 386 windturbines eind 2015. Samen produceren de windturbines ongeveer 1.665,42 GWh of 1.665.420.000 kWh, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van meer dan 470.000 gezinnen. De meeste windturbines staan opgesteld langs bestaande infrastructuur zoals havens, autostrades, dijken, ...

De voordelen van windenergie zijn duidelijk. Het belangrijkste voordeel is dat de energiebron, namelijk de wind, onuitputtelijk is. Daarenboven is het omzetten van wind naar elektriciteit vrij van enige reststof. Er komen geen uitlaatgassen noch afvalstoffen vrij. Windenergie, is net als andere duurzame energiebronnen, CO2-vrij. Windenergie, in al zijn verscheidenheid, heeft de potentie om een grote bijdrage te leveren aan het behalen van de Kyoto-doelstellingen. Stroom produceren obv windenergie vergt ook geen waterverbruik noch watergebruik, dit in tegenstelling tot veel andere manieren van stroomopwekking.

In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan een goede inplanting van de windturbines. Er wordt getracht om de windturbines te plaatsen nabij andere infrastructuur zoals havengebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen. Daarbij wordt ook gelet op de mogelijke hinder voor omwonenden. Om de natuur zoveel mogelijk te ontzien wordt ook de vogelatlas geraadpleegd, die een overzicht geeft van de belangrijkste verblijfplaatsen en trekroutes van vogels.

De sector stelt zichzelf tegen 2020 de volgende doelstellingen: 1.500 MW on-shore in Vlaanderen. Dit zijn zeker haalbare doelstellingen. In Vlaanderen zou dat betekenen dat er ongeveer 600 turbines nodig zijn, wat neerkomt op gemiddeld 2 per gemeenten.

Ook internationaal zal windenergie in de toekomst een belangrijke rol spelen in onze elektriciteitsvoorziening. Tot nu toe was er in de EU gemiddeld een jaarlijkse toename van windenergie van meer dan 20%.

EWEA (Europees Windenergie Associatie, waarvan VWEA lid is) berekende dat het in 2030 mogelijk is om zowat 23% van onze elektriciteit uit windenergie te halen, zelfs rekening houdend met een spectaculaire stijging van het verbruik.