• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

  houtchips 2

  Bio-energie

  Biomassa is een verzamelnaam voor diverse stoffen en materialen van dierlijke en plantaardige oorsprong, die gebruikt worden voor energieopwekking (warmte, elektriciteit en motorbrandstof).

  Bio-energie is een duurzame energiebron. Het is organisch materiaal, afkomstig van planten, bomen of dierlijke mest. Net als olie, kolen en gas kan biomassa worden omgezet in warmte en elektriciteit. In tegenstelling tot deze fossiele brandstoffen halen planten en bomen door groei en nieuwe aanplant evenveel CO2 uit de lucht als er bij verbranding weer vrijkomt. De CO2-kringloop is dus gesloten. Het totale proces is dus CO2-neutraal.

  De reststromen van biomassa (restafval of de reststroom is dat gedeelte van de afvalstroom van particulieren, instellingen en bedrijven dat overblijft nadat alle bruikbare en recycleerbare afvalstromen van de hoofdstroom zijn gescheiden) kunnen ingedeeld worden in twee belangrijke groepen:

  1. Energieteelten met daarin de energiegewassen zoals suiker, zetmeel of oliehoudende gewassen

  2. Organische fracties met daarin houtafval, akker en tuinbouwresidu's, GFT en Groenafval, mest, waterzuiveringsslib, huishoudelijk restafval, stortgas en organische bedrijfsafvalstoffen.

  Het is belangrijk om afval niet per definitie als een milieuvriendelijke brandstof te zien. Het is beter voor het milieu om het ontstaan van afval zoveel mogelijk te voorkomen (preventie). Over het algemeen is het ook minder milieubelastend om het afval dat dan toch ontstaat, te hergebruiken (recycling). Oud papier kan bijvoorbeeld nog lang een goede grondstof zijn voor nieuw papier. Is er voor biomassa-afval geen nieuwe bestemming, dan kan het gebruikt worden voor het opwekken van energie.

  Bio-energie wordt opgewekt met kwalitatieve biomassa wat inhoudt dat het aan technische voorwaarden maar ook aan de duurzaamheidscriteria voldoet.

  We hanteren steeds de criteria uit de Renewable Energy Directive, aangevuld met Vlaamse voorwaarden. Er wordt gewerkt aan een pragmatisch werkbaar systeem dat garant staat voor 100% duurzame bio-energie.

  Naast kwaliteitsvoorwaarden voor biomassa respecteren we de inpassing met de bio-based-economy. Energieproductie vanuit biomassa is bij voorkeur ‘de laatste in de rij’.

  De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen. –

  Meer info: http://www.biobasedeconomy.nl/wat-is-biobased-economy/over-bbe/#sthash.co5OuS0o.dpuf

   

   

 • Latest 100