• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer
   

  Stevig draagvlak voor windenergie in Vlaanderen

  vrijdag, 31 augustus 2018 14:35

  Sinds 2014 laat het Vlaams Energieagentschap jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar het draagvlak voor windenergie bij Vlaamse huishoudens. Daaruit blijkt, net als uit andere bevragingen, dat windenergie over een stevig draagvlak in Vlaanderen beschikt. Meer dan driekwart van de Vlamingen is voor windturbines, ook dichtbij de eigen woning. Een zeer kleine minderheid is echt radicaal tegen.

  Uit eerder onderzoek blijkt ook dat het draagvlak toeneemt nadat de windturbines gebouwd zijn.

  Veel heeft immers te maken met angst voor het onbekende.

  Uit de contacten van de windenergiebedrijven met de lokale bevolking is dit de meest gehoorde vraag: leg het ons uit, geef ons informatie over wat zo’n windturbine in onze omgeving betekent. Dit vraagt verzorgde informatie en een luisterend oor, niet alleen voor diegene die het hardste roept.

  De leden van windenergiesector, verenigd in VWEA, bouwen elke dag mee aan dit draagvlak. Er wordt werk gemaakt van zorgvuldige informatie om betrokkenheid op te bouwen. We stellen ook vast dat participatie in windprojecten groeit: het aantal coöperanten neemt gestaag toe. Maar betrokkenheid is meer dan financiële participatie; mensen willen verder geïnformeerd blijven en voelen zich op die manier meer dan enkel financieel mede eigenaar van een windpark.

  Vlaanderen behoort tot de meer windrijke gebieden in Europa. Het is dus belangrijk om deze gratis en onuitputbare energiebron te gebruiken voor onze huidige en toekomstige energiebevoorrading.

  De Vlaamse overheid creëerde in 2000 hiervoor een passend beleidskader. Dankzij dit beleid staan er vandaag al meer dan 500 windturbines in Vlaanderen. Gezien Vlaanderen dichtbevolkt is, vraagt men zich af of de voor de hand liggende ruimte al niet is ingenomen en of er wel nog veel nieuwe windturbines bij kunnen. Het beleidskader voorziet de inplanting van windturbines langs auto-, water- of spoorwegen, in havens en industriegebieden. Het is belangrijk om in de komende jaren vooral daar verder nieuwe windturbines te bouwen.

  Daarnaast zoekt de Vlaamse regering, samen met de bedrijven uit de windenergiesector, actief mee naar oplossingen voor de vele hindernissen die de verdere ontwikkeling van windparken beperken. Ook dat is bouwen aan draagvlak: werken aan oplossingen die toekomst bieden. Daarom hopen we als sectororganisatie dat lokale mandatarissen dit beleid mee uitdragen, mee werken aan de betrokkenheid van de omwonenden en zo het bestaande draagvlak verder verstevigen.

  Bart Bode, directeur VWEA (Vlaamse Windenergie Associatie)

 • Latest 100