Ode
Zonthermie - groene warmte voor het grijpen

Zonthermie - groene warmte voor het grijpen

29 oktober 2018

Zonnewarmte of zonthermie (niet te verwarren met toepassingen als zonnepanelen of PV-panelen) wordt vandaag in Vlaanderen en België beperkt toegepast. 
Dit seminarie geeft inzicht in een goed ontwerp en bij de realisatie van zonthermische installaties. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ervaring van de gebruiker en de bouwheer en naar de reële prestaties in uitbating.

Daarnaast worden ook nieuwe toepassingen en mogelijkheden van zonthermie in bouwprojecten en stadsontwikkeling belicht:
- een overzicht van de stand van de huidige techniek
- hoe wordt een zonthermie-installaties ontworpen
- de werkelijke prestatie van zonthermische installaties aan de hand van metingen in Vlaanderen en Brussel in bestaande projecten
- een overzicht van de huidige markt
- innovatieve systemen waaronder zongekoppelde warmtepomp, zonnedak, ‘solar district heating’, ‘solar   cooling’, … komen aan bod

Doelgroep: studiebureaus, installatiebedrijven, overheid, adviseurs, ...

Meer informatie