Ode
Een netto nul uitstoot vereist krachtige maatregelen tegen emissies in 2030: New Energy Outlook 2021

Een netto nul uitstoot vereist krachtige maatregelen tegen emissies in 2030: New Energy Outlook 2021

28 september 2021

De koolstofvrije emissiedoelstellingen zijn plots in de mode. Bloomberg schat dat, te beginnen met het Verenigd Koninkrijk in 2019, ongeveer 70% van de emissies in de wereld ofwel al onder wetgeving voor netto-nul uitstoot valt, wetgeving voor netto-nul uitstoot in bespreking is, of zich voordoet waar netto-nul het beleidsstandpunt van de regering is.

Dan is er nog het Akkoord van Parijs, dat de ondertekenaars ertoe verbindt de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius boven het pre-industriële niveau, met een streefcijfer van 1,5 graden. In Glasgow, in Schotland, wordt op 26 november de 26e Conferentie van de Partijen (COP26) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) gehouden. Dit zal de eerste gelegenheid zijn om de klimaatplannen van individuele landen te bespreken na de indieningstermijn voor de National Determined Contributions, of NDC's, in 2020.

Lees meer