Ode
Monitoring Rapport over de functionering en de prijsevoluties van de groothandelsmarkten voor elektriciteit

Monitoring Rapport over de functionering en de prijsevoluties van de groothandelsmarkten voor elektriciteit

29 november 2021

De CREG publiceert haar jaarlijkse Monitoring Rapport over de functionering en de prijsevoluties van de groothandelsmarkten voor elektriciteit.

In deze studie analyseert de CREG een aantal belangrijke historische trends en recente evoluties. Hoewel de focus van deze studie op de jaren 2019 en 2020 ligt, worden ook recentere ontwikkelingen in 2021 gepresenteerd. De studie beschrijft achtereenvolgens de evolutie van de consumptie en belasting van het netwerk, de geïnstalleerde capaciteit en geproduceerde elektriciteit en de import-exportpositie van België. Vervolgens wordt de werking van de verschillende elektriciteitsmarkten (lange termijn, day-ahead, intraday, balancering en systeemdiensten) geïllustreerd aan de hand van een diepgaande analyse van de beschikbare gegevens.

We belichten enkele interessante cijfers over wind- en zonne-energie in de totaal geïnstalleerde capaciteit uit het rapport:

  • De totale geïnstalleerde capaciteit kende een sterke stijging in 2020 ten opzichte van 2014 (netto 4,6 GW), voornamelijk onder impuls van de indienstname aan bijkomende wind- en PV-capaciteit (respectievelijk 2.835 MW en 1.069 MW).
  • De capaciteit in zonne-energie groeide met een factor 1,4 tussen 2014 en 2020.
  • De capaciteit in onshore windenergie is meer dan verdubbeld tussen 2014 en 2020 (van 1,2 GW naar 2,6 GW) en de capaciteit in offshore windenergie is meer dan verdrievoudigd tussen 2014 en 2020 (van 0,7 GW naar 2,3 GW).