Ode
Visienota Warmteplan 2025

Visienota Warmteplan 2025

23 december 2021

Op vrijdag 10 december keurde de Vlaamse regering de Visienota “Warmteplan 2025” goed. Over deze nota volgt in het voorjaar van 2022 nog verdere afstemming met de stakeholders.

Warmte is met een aandeel van meer dan 50% de belangrijkste component in het energieverbruik in Vlaanderen. De uitdaging in de komende jaren is om de warmtevraag zo duurzaam mogelijk in te vullen. De Vlaamse Regering keurt daarom nu de acties uit de visienota Warmteplan 2025 goed. 

ODE anticipeerde op het Warmteplan van de Vlaamse regering door onze visie op duurzaam verwarmen Warmtewende 2050 uit te brengen. Heel wat elementen uit onze visie komen terug in het Warmteplan.

Het Warmteplan 2025 bevat 26 maatregelen om de omslag te maken naar duurzaam verwarmen en het vergroenen van energiedragers. Het plan zorgt daarmee voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal zorgen voor de verdere uitwerking van deze acties. Alle minister zullen zelf de maatregelen uitvoeren die onder hun bevoegdheid vallen.

Meer informatie:

Volledige tekst Visienota Warmteplan 2025 (PDF)

Maar om warmtepompen, warmtenetten en andere vormen van duurzaam verwarmen te stimuleren, is ook een energie taks shift nodig, daarvoor hebben we samen met BBL een pleidooi opgesteld. Meer dan 80 bedrijven en organisaties ondersteunen die oproep. Maandag 13 december was het pleidooi in het nieuws op VRT Radio en in De Ochtend op Radio 1