Ode
Huidig energiebeleid in België niet toerekend voor klimaatdoelstellingen

Huidig energiebeleid in België niet toerekend voor klimaatdoelstellingen

31 mei 2018

In oktober 2017 heeft het Federaal Plan Bureau haar driejaarlijkse energievooruitzichten gepubliceerd. Deze geeft prognoses over de evolutie van de Belgische energie verbruik en CO2-emissies onder onveranderd beleid. Uit dit rapport blijkt dat België de doelstellingen binnen het Clean Energy Package en het Akkoord van Parijs niet zal halen indien de huidige trends voorgezet worden.

Het huidig energiebeleid van België is ontoereikend, daarvoor heeft de FPB een nieuwe studie uitgevoerd. Naast de huidige scenario (REF-scenario), bestudeert het FPB 3 bijkomende scenario’s die wel verenigbaar zijn met de 2030 en 2050 doelstellingen. Deze scenario’s zijn des temeer relevant met het oog op de opmaak van het nationaal energie- en klimaatplan dat België aan de Commissie moet overmaken.

België zal een reductie in broeikasgasemissies van 33 tot bijna 36% in 2030 (ETS en non-ETS) moeten realiseren om in lijn te zijn met de Europese klimaatdoelstellingen. Daarvoor moet België meer investeren in hernieuwbare energie en in energie efficiëntie:

  • Het aandeel hernieuwbare energie moet 20% bedragen tegen 2020 en 31% tegen 2040 (ipv 16% en 17%). Vooral het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie moet sneller groeien tegen 2030 ( 35% vergeleken met REF). Warmte en koeling en transport groeien sterker na 2030 (respectievelijk 55% en 400% vergeleken met REF).
  • Op het vlak van energie efficiëntie zitten de huidige trends al dichterbij de nodige inspanningen: de elektriciteitsconsumptie moet in 2030 13% lager zijn om de nodige broeikasgasemissies reducties te realiseren.

Indien België een beleid voert om sneller in te zetten op hernieuwbare energie en energie efficiëntie zullen de broeikasgasemissiereducties in 2040 schommelen tussen 49% en 51 % in vergelijking met 1990, ten opzichte van 27 % in REF.