Ode
EU overtreft 2020-doelstelling voor hernieuwbare energie

EU overtreft 2020-doelstelling voor hernieuwbare energie

28 januari 2022

Op EU-niveau bedroeg het aandeel van hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie in 2020 22%. Dit is 2 procentpunten (pp) meer dan het streefcijfer voor 2020, zoals opgenomen in Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Dit is een belangrijke prestatie en een belangrijke mijlpaal op de weg van de EU naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

Deze informatie is afkomstig van gegevens over hernieuwbare energie die door Eurostat zijn gepubliceerd. In het artikel worden een aantal bevindingen uit het meer gedetailleerde artikel Statistics Explained gepresenteerd.

Lees meer