Ode
Elia groep publiceert visienota die prosumenten zicht geeft op een betere service en een optimale energie

Elia groep publiceert visienota die prosumenten zicht geeft op een betere service en een optimale energie

30 november 2018

Elia groep publiceert een visienota over het elektriciteitssysteem van de toekomst waarin de eindgebruiker een actieve en centrale rol krijgt. ‘Towards a Consumer - Centric System’ roept op om consumenten (particulieren én bedrijven) via een real - time communicatie platform, een aangepast marktdesign en digitale innovaties rechtstreeks te laten genieten van geavanceerde energiediensten. De eindgebruiker kan zo zijn technologische investeringen zonnepanelen, warmtepompen, boilers, batterijen, elektrische auto, etc.) optimaal gebruiken, zijn elektriciteitsfactuur optimaliseren en eveneens bijdragen aan het systeemevenwicht.

In de visienota wijst Elia op de veranderende context van het energiesysteem met een toenemende decentrale en variabele productie en internationale elektriciteitsstromen. Om het systeem in evenwicht te houden, zal de vraag naar elektriciteit in toenemende mate afgestemd moeten worden op de verwachte productie. Er zal daardoor een toenemende vraag zijn naar flexibele capaciteit die in real - time ingezet kan worden. De prosument kan hier in een belangrijke rol spelen door actief deel te nemen aan het marktgebeuren.

Om het consumentgericht energiesysteem mogelijk te maken ziet Elia groep drie belangrijke bouwstenen:

  • Een real-time communicatieplatform dat de data van miljoenen digitale activa stuurt tussen de eindgebruiker en diverse partijen (netbeheerders, marktpartijen, clearing houses, etc.) die door hem zijn aangeduide data blijft eigendom van de eindgebruiker. 
  • Een aangepast marktdesign dat het mogelijk maakt om signalen te sturen zodat eindgebruikers hun productie - en consumptiegedrag aanpassen aan de noden van de markt. Commerciële partijen kunnen zo nieuwe diensten ontwikkelen die niet alleen het comfort van de eindgebruiker verhogen maar tegelijk de energiefactuur optimaliseren door de technologische investeringen van de prosument beter te laten renderen.
  • Nieuwe digitale tools zoals Blockchain, Internet of Things (IoT) en Artificiële Intelligentie (AI) die het complexe systeembeheer met meer bi-directionele elektriciteitsstromen helpen managen. Dankzij een verbeterde monitoring, analyse en controle kunnen netbeheerders de verwachte productie beter voorspellen en het aanbod hierop laten afstemmen. Commerciële marktpartijen kunnen via verbeterde digitale middelen hun klantenportefeuille beter beheren en volautomatische energiediensten aanbieden die de flexibele capaciteit bij de eindgebruiker activeert.

 

Oproep om in te tekenen op een testomgeving Met de publicatie van de visienota roept Elia groep alle geïnteresseerde marktpartijen op om deel te nemen aan een test omgeving (‘sandboxing’) waarin bestaande en nieuwe concepten worden uitgetest en geëvalueerd om in een latere fase opgeschaald te worden. Inschrijven op de testomgeving kan tot 12 januari 2019. Elia heeft in 2018 al een eerste zogenaamde use case opgezet (I. O. Energy) die het concept van een real-time communicatieplatform uittest. Dit gebeurt in partnerschap met Fluvius, Luminus, Enervalis en Scholt.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 12 januari 2019 inschrijven via signup@elia.be  of innovation.elia.be/market-facilitation/consumercentricsystem .

De visienota ‘Towards a Consumer - Centric System’

Het persbericht van Elia

Bron: persbericht Elia