Ode
Europese Green Deal: Commissie stelt voor om de renovatie en decarbonisatie van gebouwen te stimuleren

Europese Green Deal: Commissie stelt voor om de renovatie en decarbonisatie van gebouwen te stimuleren

25 februari 2022

De Europese Commissie (EC) heeft op 15 december een nieuwe herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) gepubliceerd, als onderdeel van het pakket "Fit for 55" van het werkprogramma van de Commissie voor 2021, dat tot doel heeft het beleid over klimaat-, energie-, ruimtelijke ordening -, vervoer- en belastingen van de EU geschikt te maken om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Het hoofddoel van deze herziening is de broeikasgasemissies (BKG) en het eindverbruik van energie in gebouwen tegen 2030 te verminderen, alsook een langetermijnstrategie voor gebouwen vast te stellen die tegen 2050 tot klimaatneutraliteit in de hele EU zou leiden. Om deze vermindering te bereiken, is het initiatief gericht op verschillende specifieke doelstellingen, zoals het verhogen van het tempo en de diepgang van renovaties van gebouwen, het verbeteren van de informatie over energieprestaties en duurzaamheid van gebouwen en ervoor zorgen dat alle gebouwen voldoen aan de eisen inzake klimaatneutraliteit voor 2050. De hefbomen om deze doelstellingen te bereiken zijn onder andere meer financiële steun, modernisering en systeemintegratie.

Dit voorstel effent dan ook het pad voor warmtepompen als het meest gebruikte verwarmingssysteem voor gebouwen in Europa, overeenkomstig de routekaart van het IEA  "Net-Zero by 2050" .

Lees meer