Ode
Hernieuwbare energie in opmars: 37% van de elektriciteit in de EU

Hernieuwbare energie in opmars: 37% van de elektriciteit in de EU

25 februari 2022

In 2020 vertegenwoordigden hernieuwbare energiebronnen 37% van het bruto elektriciteitsverbruik in de EU, tegenover 34% in 2019.

Windenergie- en waterkracht waren goed voor meer dan twee derde van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen (respectievelijk 36% en 33%). De resterende een derde van de elektriciteit was afkomstig van zonne-energie (14%), vaste biobrandstoffen (8%) en andere hernieuwbare bronnen (8%). Zonne-energie is de snelst groeiende bron: in 2008 was deze slechts goed voor 1% van de in de EU verbruikte elektriciteit.

Lees meer