Ode
regelluwe zones om te experimenteren met duurzame energie

regelluwe zones om te experimenteren met duurzame energie

30 november 2018

In de toekomst zal de Vlaamse regering regelluwe zones kunnen instellen waar volop geëxperimenteerd kan worden op het gebied van energie.  ‘Nieuwe technologieën en marktmodellen kunnen in regelluwe zones sneller getest worden, want men hoeft minder procedures te doorlopen en vergunningen aan te vragen. Zo geven we innovatie alle kansen’, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

In dergelijke zones kan men testen uitvoeren zonder dat men voor alles een vergunning nodig heeft en zonder lange procedures te moeten doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan een proefproject voor het invoeren van een tendersysteem of voor het testen van nieuwe  technieken om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Het decreet diverse bepalingen inzake energie dat die regelluwe zones toelaat, werd onlangs goedgekeurd in de commissie Energie in het Vlaams Parlement.

Projecten moeten concreet zijn en voldoende gedragen om in aanmerking te komen voor erkenning als regelluwe zone. De Vlaamse regering zal daarom de voorwaarden bepalen waaraan een project moet voldoen. Ze zal de erkenning ook kunnen schorsen of intrekken als bepaalde voorwaarden niet worden gerespecteerd, of wanneer blijkt dat het doel niet kan worden bereikt. Er wordt op regelmatige basis gerapporteerd  aan de Vlaamse overheid.

Bron: groenecourant.nl