Ode
Onderzoek naar bevoorradingszekerheid

Onderzoek naar bevoorradingszekerheid

19 april 2022

We vestigen uw aandacht op een enquête van de FOD Energie over ‘Value of Lost Load’. In België is de bevoorrading van elektriciteit gewaarborgd. Onderbrekingen in het elektriciteitsaanbod als gevolg van onvoldoende capaciteit kwamen in het recente verleden niet voor en dat moet ook in de toekomst zo blijven.
 
Het garanderen van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening gaat echter gepaard met hoge kosten. Om te bepalen hoeveel wij als economie bereid zijn te betalen voor een zo betrouwbaar mogelijke elektriciteitsvoorziening, heeft de FOD Economie de opdracht gegeven een bevraging te organiseren bij ondernemingen en huishoudens.

Uw medewerking stelt de FOD Economie in staat om onderbouwde beslissingen te nemen over de uitbating van het toekomstig elektriciteitssysteem. Uw antwoorden zullen niet leiden tot een verhoging van uw elektriciteitsfactuur door uw leverancier(s). De energieprijzen van vandaag zijn reeds ongezien hoog. Bovendien is de FOD Economie, die deze enquête heeft besteld, een overheidsinstantie zonder commerciële belangen.

Deze enquête bevat 26 vragen, waarvan de eerste de moeilijkste zijn. Nadien volgen enkele vragen over de onderneming, zoals aantal werknemers, mogelijkheid tot thuiswerk, verbruik en toepassingen van elektriciteit in het bedrijf, etc. Het is belangrijk heel de vragenlijst in te vullen!

De enquête loopt tot eind april 2022. Ze neemt 10 à 15 minuten in beslag als ze wordt ingevuld door de persoon die bij het bedrijf instaat voor de sourcing van elektriciteit, het betalen van de elektriciteitsfactuur, die op de hoogte is van het verbruik… Het gaat dus over een technische en inhoudelijke bevraging.

De link naar de enquête

Meer achtergrond over deze grootschalige enquête vindt u hier