Ode
IEA rapport 2022 over energiebeleid in België

IEA rapport 2022 over energiebeleid in België

28 april 2022

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voert regelmatig diepgaande peer reviews uit van het energiebeleid van zijn lidstaten. Dit proces ondersteunt de ontwikkeling van energiebeleid en stimuleert de uitwisseling van internationale beste praktijken en ervaringen om bij te dragen tot veilige, betaalbare en schone energietransities.

Het energie- en klimaatbeleid van België zet aan tot energietransitie door de opwekking van hernieuwbare elektriciteit uit te breiden en de energievraag te elektrificeren, vooral voor het vervoer. Het beleid is erop gericht de toegang tot energie betaalbaar te houden, met als tweeledig doel kwetsbare consumenten te beschermen en het concurrentievermogen van de industrie te waarborgen.

Lees meer