Ode
GREEN: Vlaamse investeringssteun voor groene warmte in de industrie

GREEN: Vlaamse investeringssteun voor groene warmte in de industrie

22 december 2022

De Vlaamse Regering lanceert een impulsprogramma om ondernemingen te ondersteunen die de omslag naar duurzame verwarming en koeling willen verwezenlijken.

De steun richt zich enerzijds naar ondernemingen die de transitie maken van fossiele brandstoffen (zoals stookolie, aardgas en diesel) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas en groene of blauwe waterstof). Anderzijds komen ook ondernemingen in aanmerking die energie-efficiënte maatregelen nemen om hun totale energieverbruik te verminderen door aanpassingen te doen aan het productieproces. 

Aanvulling op bestaande steun 

De Vlaamse Regering komt al langer financieel tegemoet aan ondernemingen die ecologie-investeringen doen. De ecologiepremie  steunt investeringen in technologieën uit een limitatieve lijst. Die lijst zal begin januari 2023 uitgebreid worden zodat meer duurzame technologieën en meer bedrijven in aanmerking komen voor steun. Investeer je als bedrijf in een technologie die niet op deze lijst staat, dan kan je mogelijk steun krijgen via de nieuwe GREEN investeringssteun.  

Ook de strategische ecologiesteun bestaat al langer, maar heeft een investeringsdrempel van 3 miljoen euro. Die drempel is gevoelig lager bij de nieuwe GREEN investeringssteun (50.000 euro) waardoor meer projecten in aanmerking komen. 

Meer informatie: VLAIO