Ode
Memorandum IRENA: Milieuvriendelijke energie concurreert enkel op kosten

Memorandum IRENA: Milieuvriendelijke energie concurreert enkel op kosten

21 december 2018

In dit memorandum, dat is opgesteld voor de COP24, de 24e Conferentie van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), wordt de nadruk gelegd op de sterk dalende kosten van zonne-energie, windenergie en andere opties voor de opwekking van hernieuwbare energie, in combinatie met de toenemende levensvatbaarheid van technologieën voor energieopslag. Het bouwt voort op de bevindingen in het uitgebreide rapport van IRENA, Renewable power generation costs in 2017.

De kosten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zijn gestaag gedaald, en in sommige gevallen zelfs dramatisch, sinds 2008, toen zonne- en windenergie voor het eerst doorbraken als haalbare commerciële opties. Bijgevolg is de opwekking van hernieuwbare energie steeds concurrentiëler geworden of in veel situaties minder duur dan, fossiele of nucleaire energie.

Bron: IRENA