Ode
19% van het Belgisch elektriciteitsverbruik in 2018 was hernieuwbaar

19% van het Belgisch elektriciteitsverbruik in 2018 was hernieuwbaar

29 januari 2019

2018 was een jaar met weinig wind, maar uitzonderlijk droog en zonnig, wat resulteerde in een recordproductie van fotovoltaïsche zonne-energie. Volgens de productiecijfers van APERe leverde hernieuwbare energie 19% van het elektriciteitsverbruik in België.

Het duurt enkele maanden vooraleer de officiële cijfers worden gepubliceerd. Ondertussen geven APERe en zijn Belgisch Observatorium voor Hernieuwbare Energie u haar cijfers van de productie van hernieuwbare energie in België voor het jaar 2018. Deze trend moet nog worden bevestigd door officiële statistieken.

Windenergieproductie in 2018

2018 was een over het algemeen windstil jaar en dus niet erg productief voor windenergie.

Het KMI bevestigt deze vaststelling door de lage gemiddelde windsnelheidswaarde als "abnormaal" te kwalificeren: 3,5 m/s tegenover een normaal gemiddelde van 3,7 m/s. In die zin sluit 2018 zich aan bij 2016 en 2017 als een windstil jaar, wat door de monitoring van APERe wordt bevestigd.

Onshore windenergie heeft in 2018 5 van de 12 maanden gehad die de laatste 6 jaar als minst winderig waren. Offshore windenergie heeft beter gepresteerd.

Het Belgische gemiddelde kostenpercentage in 2017 was niettemin het laagste sinds 2012.

Waterkracht in 2018

Volgens het KMI was 2018 een "uitzonderlijk" jaar in termen van neerslag, met slechts 142 dagen neerslag (voor een normale tot 199 dagen) en een neerslaghoeveelheid die 24% lager was dan normaal. Een fenomeen dat door MRI statistisch beschreven wordt als "zeer abnormaal", dat gemiddeld om de 30 jaar geëvenaard of overschreden wordt.

De maanden mei en juni waren bijzonder droog. Op de meeste rivieren was het waterniveau laag tot september. De situatie werd pas in november en december weer normaal wat betreft het debiet.

Als gevolg hiervan zal de productie uit waterkracht naar verwachting vrij laag zijn en wordt geschat op 260 GWh voor 2018.

De zon in 2018

Op basis van de Meteorologische Sterrenwacht van Ukkel lijkt 2018 voor zonne-energie het meest productieve jaar ooit te zijn.

De KMI spreekt van "uitzonderlijke" zonnestraling, met een veel hogere straling (18%) dan normaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de fotovoltaïsche productiviteit ook een recordhoogte bereikte van 1.062 kWh/kWp.

Hernieuwbare energie in het Belgische verbruik in 2018

Volgens de cijfers van Elia is het elektriciteitsverbruik in België in 2018 - alle sectoren samen - opnieuw gestegen (13%) ten opzichte van 2017.

Ook de productie van windenergie en fotovoltaïsche zonne-energie nam toe.

Bij gebrek aan gegevens over de elektriciteitsproductie uit biomassa gaan we ervan uit dat de biomassa sinds 2015 constant is gebleven.

Als we ten slotte de productie van hernieuwbare elektriciteit vergelijken met het verbruik, stellen we vast dat 19% van de in België verbruikte elektriciteit werd geleverd door hernieuwbare bronnen, waarvan een groot deel volledig van Belgische oorsprong is - het saldo is geïmporteerde biomassa, wat nog moet worden bevestigd door de regionale energiebalansen.

Meer informatie

Het Belgisch Observatorium van hernieuwbare energie

Bron: www.apere.org