Ode
België notificeert zijn ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan aan de Europese Commissie.

België notificeert zijn ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan aan de Europese Commissie.

29 januari 2019

Op 24 december 2018 trad de Europese Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie van 11 december 2018 in werking. Deze Verordening hield o.a. voor alle EU-lidstaten de verplichting in om tegen 31 december 2018 een eerste ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (NEKP) te notificeren aan de Europese Commissie.

België voldeed aan deze verplichting en maakte op 31/12/18 haar ontwerpplan en alle relevante bijlagen over aan de Europese Commissie. Conform artikel 3 van deze governance-verordening kan u deze documenten raadplegen op de website van de Nationale klimaatcommissie en van ENOVER, een overleggroep die de samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke regeringen versterkt.

Van zodra de modaliteiten volledig zijn uitgewerkt, zal (conform artikel 10 van de governance-verordening) ook een publieksbevraging gelanceerd worden met het oog op het finale Nationaal Energie- en Klimaatplan dat tegen 31/12/2019 aan de Europese Commissie overgemaakt moet worden.

Bron: www.klimaat.be