Ode
Europees Parlement verwerpt het 2030-beleid van de Europese Commissie dat op één been hinkt

Europees Parlement verwerpt het 2030-beleid van de Europese Commissie dat op één been hinkt

11 februari 2014

De stemming in de plenaire vergadering over het rapport "Een 2030 kader voor het klimaat-en energiebeleid " van het Europees parlement die plaatsvond op  5 februari, geeft een duidelijk signaal dat drie specifieke en bindende doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies , hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie noodzakelijk zijn. Het is nu aan de lidstaten en de Europese Raad om dit beleidspakket  in daden om te zetten.

"De stemming door de Europese Parlementariërs ten gunste van drie bindende doelstellingen voor 2030 , waaronder een hernieuwbare energiedoelstelling van duidelijk meer dan 27%, is een krachtig signaal dat er een sterke politieke wil  aanwezig is om schone en duurzame energie oplossingen voor het klimaatvraagstuk te ondersteunen" , zei Rainer Hinrichs - Rahlwes , voorzitter van de Europese Hernieuwbare Energie Raad (EREC) . " En dit ondanks het zwakke 2030 beleidsvoorstel van het uitvoerend comité van de EU " , voegde hij eraan toe .

" Een zinvol  streefcijfer voor hernieuwbare energie i n2030 zou de slabakkende Europese markt stimuleren  en privéinvesteringen in revolutionaire technologieën stimuleren, zoals de waaier van verschillende hernieuwbare energiebronnen die reeds bestaat, "  aldus EREC.

"Het is nu aan de Europese Raad om ervoor te zorgen dat de EU haar belofte, om haar uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80-95 % in 2050, niet van de kaart veegt op basis van een emissiedoelstelling die lager ligt dan noodzakelijk.  Een duidelijk doel betekent een grote stap voorwaarts voor de Europese hernieuwbare energietechnologieën " , stelt EREC .

Achtergrond:

Vorige maand heeft de Commissie de discussie over het toekomstige Europese klimaat-en energiebeleid geopend door zeer weinig ambitieuze klimaat-en energiedoelstellingen voor 2030 voor te stellen. Ze stelde een bindende broeikasgasdoelstelling voor van 40 % en een zogenaamde niet-verplichte doelstelling voor hernieuwbare energiebronnen van slechts 27 %  voor de hele EU -  en niet voor de lidstaten afzonderlijk,  wat eigenlijk zinloos is.

De klimaat en energiekwesties zullen door de Europese staatshoofden worden besproken op de Europese topbijeenkomsten in maart en juni.