Ode
Maakt uw elektriciteitsleverancier zijn groenestroombelofte waar? Controleer het met de Groencheck!

Maakt uw elektriciteitsleverancier zijn groenestroombelofte waar? Controleer het met de Groencheck!

28 maart 2019

Uit welk land kwam uw groene stroom? En kwam die van wind, zon, water, biomassa, ...? Steeds meer klanten willen hierover duidelijkheid. De Groencheck van de VREG is daarom uitgebreid met detailinformatie. Zo kan u zelf nagaan of uw leverancier bij de VREG de juiste bewijsstukken indiende om zijn belofte over groene stroom waar te maken.

De VREG vertelt u niet wie de beste elektriciteitsleverancier is. Wel geven wij u transparante informatie en controleren wij voor u de herkomst van de geleverde stroom.

U hebt als klant de keuze tussen groene stroom uit Vlaanderen, Zuid-Europa of Scandinavië, uit zon, wind, biomassa, …. U sluit een contract met de leverancier die u stroom levert van de gewenste herkomst. Onze Herkomstvergelijker helpt u daarbij. Via onze Groencheck kan u daarna controleren of uw leverancier zijn groene belofte waarmaakt.

Hoe werkt de Groencheck?

U geeft uw EAN-code in. Door deze unieke code, die u kan terugvinden op uw factuur, ziet u enkel de gegevens over uw eigen elektriciteitsverbruik.

De Groencheck toont eerst of de geleverde stroom inderdaad afkomstig was van hernieuwbare bronnen, en dus groen genoemd mag worden. 

100 % Groene stroom in december 2018

In december 2018 was uw percentage 100 %. Uw leverancier diende voldoende garanties van oorsprong in als bewijs dat de elektriciteit die u verbruikte uit hernieuwbare energiebronnen kwam (zoals zon, wind, biogas, biomassa, waterkracht,…) Via de knoppen “Land van herkomst” en “Energiebron” kan u doorklikken naar meer detailinformatie, bijvoorbeeld de regio of het land van herkomst.

Of de hernieuwbare technologie waarmee de elektriciteit opgewekt werd: 

Komt het resultaat niet overeen met wat u op basis van uw contract had verwacht?

Dan neemt u contact op met uw elektriciteitsleverancier voor verduidelijking.

Hoe controleert de VREG de herkomst van mijn stroom?

In Vlaanderen is levering van groene stroom enkel toegelaten als daarvoor garanties van oorsprong worden ingediend.

Elke maand laat uw leverancier aan ons weten welke afnemers groene stroom kochten. De netbeheerders vullen het verbruik van deze afnemers aan. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel garanties van oorsprong uw leverancier moet inleveren als bewijs van de groenestroomlevering. Hierdoor bent u zeker dat ook voor úw elektriciteitsverbruik, garanties van oorsprong werden ingeleverd.

Wat zijn garanties van oorsprong?

Garanties van oorsprong zijn unieke bewijsstukken van de productie van een hoeveelheid elektriciteit en vermelden uit welke energiebron en in welk land die elektriciteit werd geproduceerd. Als de elektriciteit in het net werd geïnjecteerd, kunnen de bijhorende garanties van oorsprong in heel Europa worden verhandeld. Ze kunnen maar één keer worden gebruikt om de oorsprong van verbruikte groene elektriciteit te staven.

De VREG beheert het systeem van garanties van oorsprong voor Vlaanderen en volgt de betrouwbaarheid van het Europese systeem op.

Waarom garanties van oorsprong?

Zodra elektriciteit in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om nog vast te stellen of deze afkomstig is van een windmolen of van een kerncentrale. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment dus niet meer vastgesteld worden. Daarom is een systeem van garanties van oorsprong de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in het net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”.

Meer informatie?

Groencheck 

Herkomstvergelijker

Systeem van garanties van oorsprong 

Bron: Persbericht VREG