Ode
Drie miljoen euro voor ondersteuning Lokaal Energiebeleid

Drie miljoen euro voor ondersteuning Lokaal Energiebeleid

26 april 2019

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Minister van Energie Lydia Peeters een ontwerpnota goedgekeurd voor de ondersteuning van het lokale energiebeleid. De regering wil gedurende 3 jaar één organisatie of een cluster van organisaties aanstellen, die fungeert als energie-expertisecentrum voor alle steden en gemeenten. Het centrum zal advies en begeleiding aanbieden op maat van lokale besturen en hen ook de juiste tools aanbieden. De selectie gebeurt via een aanbesteding.

In de Vlaamse Energievisie staan tien uitgangspunten om van de energietransitie een succes te maken. Eén van die uitgangspunten is dat de transitie een intensieve samenwerking vergt van de bevolking, de ondernemingen en de overheid. Om van onderuit te groeien is het van belang dat lokale overheden actief meewerken.

Burgemeesterconvenant

De Vlaamse lokale besturen zijn zich bewust van het belang van de energietransitie en het klimaatbeleid. In Vlaanderen hebben vele steden en gemeenten de jongste jaren een Burgemeesterconvenant afgesloten. Daarmee engageren zij zich om ofwel tegen 2020 20 procent minder CO2-uitstoot te realiseren, ofwel 40 procent minder tegen 2030. Ook willen heel wat gemeentebesturen dat hun publieke gebouwen en zwembaden verwarmd worden met groene warmte. Alleen ontbreekt bij vele lokale besturen de technologische en technische expertise om projecten te kunnen uitvoeren. Daarom wil de Vlaamse regering een expertisecentrum oprichten dat gedurende 3 jaar advies verleent en tools aanreikt op maat van steden en gemeenten. 

Selectieprocedure

De Vlaamse overheid heeft nu een aanbestedingsprocedure klaar in twee fasen. In een eerste fase worden de kandidaten geselecteerd op basis van hun potentieel. Ze moeten onder meer advies kunnen verstrekken rond energie-efficiëntie van gebouwen, de uitrol van hernieuwbare energie en de ondersteuning van energiecoöperaties. Pas wie hier als kandidaat geselecteerd wordt, mag in een tweede fase een offerte indienen.

Budget

De Vlaamse regering maakt met dit voorstel een budget van 3 miljoen euro vrij voor de oprichting van een tijdelijk expertisecentrum, dat gedurende 3 jaar alle Vlaamse steden en gemeenten zal bijstaan met professionele trajectbegeleiding en een set ondersteunende tools.

Bron: persbericht kabinet minister van energie Peeters