Ode
Jongste call groene warmte steunt 26 projecten

Jongste call groene warmte steunt 26 projecten

21 juni 2019

De call groene warmte die in januari van dit jaar werd uitgeschreven, leverde 26 nieuwe projecten op. Van de 28 ingediende projecten, werden er twee niet geselecteerd. De eerste call groene warmte van 2019 hanteerde nieuwe voorwaarden, maar werd ook voor nieuwe technologieën rond groene warmte open gesteld.

Begin dit jaar schreef de Vlaamse regering de eerste call groene warmte uit waarbij, naast biomassa van 1 MWth en diepe geothermie, ook nieuwe categorieën en technologieën werden toegestaan. We hebben het dan over kleinere biomassacentrales vanaf 300 kW, koude/warmte-opslag, boorgatenergie-opslag, zonneparabolen en grootschalige zonneboilers en warmtepompen vanaf 300 kW.

De call bleef ook toegankelijk voor projecten rond de injectie van biomethaan, zogenaamde benutting van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling, zeg maar warmtenetten. Als belangrijke schakel in het energiesysteem van de toekomst werd de steun voor warmtenetten ook uitgebreid en eenvoudiger gemaakt.

Voorts wordt de steun voor het eerst berekend volgens de CO2-besparing in combinatie met kostenefficiëntie. Projecten waarbij die balans het meest voordelig uitvalt, maken ook het meeste kans op ondersteuning. Deze nieuwe methode blijkt succesvol. Terwijl er bij de vorige calls in 2017 12 steunaanvragen waren en in 2018 13 steunaanvragen, kwamen er nu liefst 28 aanvragen binnen. De meeste hiervan komen voor steun in aanmerking.

Voor de productie van groene warmte zijn in totaal 15 projecten geselecteerd: vijf projecten rond biomassacentrales, twee projecten rond warmtepompen, twee projecten rond koude/warmte-opslag, 3 boorgatenergie-opslagprojecten en 3 projecten rond zonneparabolen.

Zonneparabolen wekken warmte op door zonlicht te concentreren op een warmte-element dat vloeistof bevat. De temperatuur van warmte ligt veel hoger dan bij een zonneboiler, waardoor ze voor industriële processen kan worden ingezet.

Alles samen hebben deze projecten een productie van ongeveer 72 GWh per jaar. De Vlaamse overheid voorziet in totaal in 6,5 miljoen euro.

Naast groene warmteproductie zijn er ook 10 projecten geselecteerd rond warmtenetten en restwarmte. De benutting van restwarmte is goed voor een productie van bijna 12 GWh per jaar.

Ten slotte is er één project ingediend rond de productie van biomethaan. Deze 11 projecten zijn in totaal goed voor 5,8 miljoen euro aan Vlaamse steun.

Bron: https://www.dvo.be