Ode
Bloomberg verwacht 50 procent duurzame energie in 2050

Bloomberg verwacht 50 procent duurzame energie in 2050

21 juni 2019

In 2050 voorzien zonne- en windenergie voor bijna de helft in de wereldwijde energievraag. Daarmee komt een einde aan de dominantie van fossiele energiebronnen. Vooral het aandeel zonne-energie gaat flink toenemen. Dit voorspelt Bloomberg New Energy Finance (BNEF) in de jaarlijkse New Energy Outlook.

Op dit moment zijn zonne-energie en windennergie samen goed voor 7 procent van de wereldwijde energievraag: 5 procent voor windenergie, 2 procent voor zonne-energie. Volgens BNEF neemt vooral de hoeveelheid zonne-energie enorm toe; van 2 procent nu naar 22 procent in 2050. Bij windenergie is de toename met 19 procent eveneens fors.

Batterijen

Door de inzet van batterijen en een dynamische vraag kan duurzame energie volgens de organisatie in sommige gebieden straks 80 procent van de energiebehoefte vervullen. Door opslagbatterijen in te zetten, is de energie ook leverbaar als het niet waait of als de zon niet schijnt.

Enorme investeringen

Bloomberg verwacht dat de komende 32 jaar in totaal $13,3 biljoen dollar geïnvesteerd zal worden in systemen om energie op te wekken. Van dit bedrag gaat 77 procent, ongeveer 10,2 biljoen dollar, naar hernieuwbare energie, stelt de organisatie. Zo'n $ 5,3 biljoen gaat naar windenergie en $ 4,2 biljoen wordt uitgegeven aan zonne-energie. In fossiele energie zal in die periode niet meer dan $ 2 biljoen geïnvesteerd worden, verwacht Bloomberg.

Afname kolen

Het gebruik van steenkool neemt de komende jaren bijna overal ter wereld af, behalve in Azië. Daar bereikt het gebruik in 2026 een piek. In 2032 wordt er meer energie opgewekt uit duurzame bronnen dan uit kolen, stelt Bloomberg.

Stijgende energievraag 

Tot 2050 neemt de vraag naar energie jaarlijks met 1,5 procent toe, luidt de voorspelling. Die stijging komt onder andere door een verwachte toename van het aantal elektrische auto’s. Bloomberg stelt dat 3.950 terawattuur aan energie voor de auto’s nodig is in 2050. Dat komt neer op 9 procent van de wereldwijde energievraag.

Bron: www.Duurzaambedrijfsleven.nl