Ode
Duurzame energie dekt helft kloof bevoorradingszekerheid

Duurzame energie dekt helft kloof bevoorradingszekerheid

28 juni 2019

Inzetten op milieuvriendelijke energieoplossingen blijkt minstens de helft van de kloof te kunnen dekken die valt na het sluiten van de kerncentrales in 2025. Die conclusie trekt ODE uit de studie die Elia vandaag publiceert over de bevoorradingszekerheid. Een snelle lezing zou leiden tot de conclusie dat België nu voluit de kaart moet trekken van nieuwe gascentrales, en daarvoor dringend een steunmechanisme op poten moet zetten. Maar uit de massa informatie in de studie komt een genuanceerder beeld naar voor.

Er is geen twijfel dat dringende actie nodig is om de kernuitstap ordentelijk voor te bereiden. Elia maakt haar analyse zeer voorzichtig, en komt tot een kloof van 3,9GW in 2025. Interessanter is dat Elia een reeks alternatieven doorrekent: zogenaamde sensitiviteiten. Daaruit kan de aandachtige lezer afleiden hoeveel een volgehouden inzet op milieuvriendelijke oplossingen op kan leveren voor de bevoorradingszekerheid. Een “milieuvriendelijk scenario”, met een combinatie van energiebesparing, meer hernieuwbare energie (vooral wind), meer flexibiliteit, meer opslag (in Coo) en meer warmte-kracht koppeling komt zo tot een extra bijdrage aan de bevoorradingszekerheid van 2GW. Meer dan de helft van de berekende kloof dus. (1) Dit is bovendien een conservatieve inschatting want het potentieel van hernieuwbare energie ligt zeker hoger dan wat Elia in de studie verwerkte.

Interessant is dat het grotendeels de gewesten zijn die de investeringen voor deze oplossingen kunnen aansturen, en ze geen capaciteitsvergoeding (CRM) nodig hebben. Ze kunnen dus direct onder impuls van daadkrachtige gewestregeringen vooruit gaan. Het toont aan hoe belangrijk het is om alle beleidsniveaus in deze materie te laten samenwerken. Ook rond belangrijke investeringsprojecten als de versterking van het elektriciteitsnet naar de kust. De Belgische consument zal er alleen maar wel bij varen.

Bram Claeys van ODE: “We kregen net van de Europese Commissie te horen dat de Belgische regeringen een tand moeten bijsteken in hun energie- en klimaatplannen voor 2030. Nu blijkt dat dit een substantiële bijdrage levert aan de bevoorradingszekerheid. No regret maatregelen, heet zoiets.” ODE begrijpt dat de administatie, de regulator en Elia ondertussen de capaciteitsvergoeding voorbereiden. Maar we moeten vooral eerst alle kansen grijpen om die zo weinig mogelijk nodig te hebben.

(1) gebaseerd op figuur 4.3 van het Elia rapport: som van low electrification (als proxy voor effect elektriciteitbesparing, vb via LED), high RES, 1GW flex, Coo III, 1GW CHP