Ode
Project SURE2050 stoomt overheidsgebouwen klaar voor 2050

Project SURE2050 stoomt overheidsgebouwen klaar voor 2050

27 september 2019

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken  van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste  2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen  ondersteuning om te komen tot effectieve investeringsprojecten (onder andere advies over financiële  oplossingen). SURE2050 neemt dus alle drempels voor actie weg. 

SURE2050 bracht een breed partnerschap op de been om de aanwezige kennis en krachten in onze regio  te bundelen: provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen,  provincie Limburg, DuboLimburg, KampC, Factor4, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en het  Vlaams EnergieBedrijf als projectcoördinator.

Het project bouwt verder op bestaande initiatieven en kennis. Door complementair te werken wil  SURE2050 mee de transformatie van het Vlaams publiek vastgoed versnellen.

35 publieke diensten engageerden zich al voor deelname aan het SURE2050 traject voor de volgende 3  jaar. Een 90-tal geïnteresseerden woonden gisteren de kick-off in Brussel bij (zie foto). De  initiatiefnemers zijn blij verrast met de hoge mate van interesse en verwachten dus binnenkort nog meer  inschrijvingen. Tina Van Lierde, projectcoördinator: “Dit toont de nood aan van een langetermijnvisie  over de verschillende legislaturen heen en de praktische ondersteuning hierbij.”

SURE2050 wordt mogelijk gemaakt met Europese Horizon2020-middelen. Ook bij Europa kijkt men uit  naar de resultaten van dit project.

Kamila Paquel van the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME): “SURE2050 zal vaardigheden bij de overheid opbouwen om hen in staat te stellen een langetermijnvisie op  onroerend goed en een geïntegreerde renovatiestrategie te ontwikkelen. Dit zal de kosteneffectieve transformatie van  bestaande gebouwen in bijna-energieneutrale gebouwen en het bereiken van een zeer energie-efficiënt en koolstofarm  gebouwenpatrimonium vergemakkelijken.”

Bron: persbericht Vlaams Energiebedrijf