Ode
Een volledig hernieuwbare toekomst voor Europa

Een volledig hernieuwbare toekomst voor Europa

26 november 2019

Een doelstelling van 100 % groene warmte en koude in heel Europa tegen 2050 is enkel mogelijk als er een krachtige en resolute politieke steun is om de markttoepassing van groene warmte en koude technologieën RHC technologieën) te versnellen. Dit is één van de kernboodschappen van de visie voor 2050 die eind oktober op een conferentie in de Finse hoofdstad Helsinki werd gepresenteerd. Het evenement werd georganiseerd door het Europees Technologie- en Innovatieplatform voor Groene Warmte en Koude (RHC-ETIP), een netwerk dat in 2009 werd opgericht en bestaat uit meer dan 800 deskundigen uit de industrie en de academische wereld. Onder de sprekers en panelleden die de conferentie bijwoonden, waren vertegenwoordigers van de Europese Commissie en Finse regeringsfunctionarissen, aangezien het land momenteel voorzitter is van de EU.

Alle presentaties van de conferentie kunnen hier worden gedownload.

De Visie 2050 is 40 pagina's lang en werd ontwikkeld door de leden van ETIP. Het toont de hoge mate van rijpheid van RHC oplossingen en hun sleutelrol op verschillende gebieden, van de bouw van ééngezinswoningen tot de renovatie van productiefaciliteiten. Het doel is om een duidelijk pad uit te tekenen naar 100 % groene warmte en koude sector in Europa tegen 2050. Om dit doel te bereiken, bevelen de auteurs van het document het volgende aan:

  • Wetten uitvaardigen om verwarmingssystemen op basis van fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen.
  • Bevorderen van het gebruik van slimme energiesystemen met geautomatiseerde controles en kunstmatige intelligentie.
  • Deze sector verder integreren in de elektriciteitsmarkt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
  • Energie uit afval drastisch te verminderen door restwarmte en organisch afval te hergebruiken.
  • Bouw van (grote en kleine) dagelijkse en seizoensgebonden energieopslagplaatsen voor warmte en koude.
  • Real-time gegevens gebruiken om een betrouwbaar en veilig slim energiebeheer te implementeren.
  • Innovatieve bedrijfsmodellen en financiële investeringen ter ondersteuning van RHC technologie mogelijk maken.
  • Burgers en bedrijven actief betrekken bij de verduurzaming van de sector.

 

Eén van de onderwerpen die tijdens de conferentie werden besproken was de elektrificatie van verwarming, die veel aandacht trok bij het publiek en bij een aantal van hen vragen opwierp. Hun belangrijkste zorg was dat een brede elektrificatie niet ten goede zou komen aan hernieuwbare bronnen, maar aan fossiele brandstoffen, zoals aardgas of zelfs steenkool, en dit ver na 2030. Om dit te voorkomen, hebben de deskundigen die aan het evenement deelnamen, aanbevolen om zowel on-site verwarmingsapparatuur te gebruiken voor processen die relatief lage temperaturen van minder dan 500 °C nodig hebben als systemen die bronnen met hogere exergiewaarden, zoals elektriciteit, nodig hebben voor complexere taken, bijvoorbeeld in de transport- en industriële sectoren.

Wat nu?

Na de publicatie en presentatie van de visie voor 2050 plannen het secretariaat van de RHC-ETIP en de betrokken deskundigen nu de volgende fase: de ontwikkeling van een strategische agenda voor onderzoek en innovatie (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA), die naar verluidt in oktober 2020 klaar zal zijn en de belangrijkste uitdagingen en onderzoeks- en innovatiebehoeften in de sector van de RHC-sector zal aanpakken. Het doel van het document is om het unieke perspectief van de RHC tot een belangrijk onderdeel te maken van het algemene debat over het programma Horizon Europa voor de periode 2021-2027. De RHC-ETIP heeft al een gezamenlijke standpuntnota over de steunregeling gepubliceerd, waarin de auteurs vragen om RHC te beschouwen als een op zichzelf staand onderwerp, dat naast, maar nog steeds los van groene stroom wordt besproken.

De RHC-ETIP is in 2009 opgericht onder auspiciën van de Europese Commissie. Vandaag de dag bestaat dit unieke platform uit meer dan 800 professionals met een gecombineerde expertise op het gebied van alle groene warmte en koude technologieën, waaronder biomassa, zonnewarmte, warmtepompen, stadsverwarming en warmteopslag. De onlangs opgerichte Horizontale Werkgroepen richten zich op industrieën, steden, districten of gebouwen.

Bron: https://www.solarthermalworld.org /