Ode
Certificatenmarktrapport 2017

Certificatenmarktrapport 2017

31 augustus 2018

De VREG publiceert voor de vierde keer het Certificatenmarktrapport met een analyse van de evoluties op de markt van de groenestroom- (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC) en van het toezicht op de quotumverplichting. Het rapport is relevant voor verschillende marktpartijen in de energiesector en het beleid.

Overschot aan steuncertificaten op de markt: positieve evolutie

In 2017 is er een evolutie in gunstige zin van het overschot aan steuncertificaten op de markt.

GSC

Voor GSC zette de ingezette daling in 2016 zich verder. Redenen zijn de indiening van certificaten in portefeuille van de distributienetbeheerders in het kader van de opkoopregeling van steuncertificaten met middelen uit het Energiefonds en de verhoogde quotumplicht.

WKC

Voor WKC vond in 2017 voor het eerst ook een opkoopregeling plaats, met ook een positief effect op de overschotten als gevolg.

Een situatie van marktevenwicht is er echter nog niet: na de jaarlijkse inlevering van de certificatenverplichting op 31 maart bedroeg het overschot van steuncertificaten nog altijd 87% (tegenover 113% in 2017) van het volume van de verplichting voor GSC en 204% (tegenover 467% in 2017) voor WKC. Verdere afname van de overschotten blijft dan ook belangrijk, omdat ze de marktwerking hinderen en kosten en risico's met zich meebrengen.

Verkoop tegen minimumsteun aan de netbeheerders: lichte toename

Verder is er toch een lichte toename van verkoop tegen minimumsteun aan de netbeheerders.

GSC

Bij GSC is dit het gevolg van enerzijds gestegen productie van zon, maar ook van het feit dat de meeste nieuwe installaties recht hebben op €93 minimumsteun. Zolang de prijs voor GSC op de bilaterale markt hier niet bovenuit stijgt, zal dit aantal niet afnemen.

WKC

Ook voor WKC is er een gelijkaardige logica. De gemiddelde transactieprijs in de recentste handelsperiode (april 2017-maart 2018) lag hoger dan in de handelsperiode april 2016-maart 2017 voor beide types steuncertificaten, nl. €89,09 voor GSC(t.o.v. €88,46 in 2017)en €20,18 voor WKC(t.o.v. €19,39 in 2017).

De uitgevoerde ingrepen om het evenwicht op de markt te herstellen zijn succesvol. Om op lange termijn een structureel evenwicht te bereiken is het uitkijken naar een vernieuwde aanpak vanuit het beleid met het oog op de energietransitie. Anders zullen de kosten van het ondersteuningsbeleid blijven wegen op de elektriciteitsfactuur. De energietransitie, met onder andere een toenemende elektrificatie van verwarming (vb. warmtepompen) en transport, wordt nu immers deels tegengewerkt door de hoge elektriciteitsfactuur.

Certificatenmarktrapport