Ode
Vlaamse industrie en de Energietransitie: uitdagingen en opportuniteiten: welke rol speelt WKK hierbij?

Vlaamse industrie en de Energietransitie: uitdagingen en opportuniteiten: welke rol speelt WKK hierbij?

28 november 2019

Tegen het einde van het jaar dient België aan de Europese Commissie een definitief Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voor te leggen. Dit plan zal aangeven hoe België de langetermijndoelstellingen inzake de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem zal realiseren. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de regio’s. De maatregelen die hieruit voortvloeien zullen een belangrijke directe of indirecte impact hebben op de burgers, maar ook op de industrie, vooral de energie-intensieve sectoren.

De energietransitie stelt de Vlaamse industrie dus voor belangrijke uitdagingen, maar ze creëert ook nieuwe mogelijkheden. Welke deze zijn en welke rol WKK hierin op zich kan nemen, zal op 5 december door een panel van topsprekers uitvoerig besproken worden tijdens het evenement "Vlaamse industrie en de Energietransitie".

Er is aandacht voor de Europese context, met lezingen over Clean Energy Package, het ETS-systeem na 2020 en de dynamiek van de energiemarkten. De impact van de energietransitie op het nationale en regionale niveau wordt grondig uitgespit, de weg naar een klimaatneutrale industrie wordt uitgestippeld en we schetsen een stand van zaken van het Capacity Remuneration Mechanism en de trend naar groen gas. Met steeds ook aandacht voor de rol, de impact of de opportuniteiten voor WKK.

Wij zijn ook erg verheugd dat we als gastspreker Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen en voorzitter van VOKA, mogen verwelkomen.

De studiedag vindt plaats bij de Stella Artois Brouwerij (AB INBEV) te Leuven, waar ze jarenlang ervaring met WKK hebben. Er zijn ook 2 bezoeken aan de gasturbine WKK op de site gepland, de plaatsen hiervoor zijn wel beperkt dus schrijf u tijdig in!

Meer informatie