Ode
100% hernieuwbaar: het jaarlijks rapport RE100: Vooruitgang en inzichten

100% hernieuwbaar: het jaarlijks rapport RE100: Vooruitgang en inzichten

20 december 2019

Going 100 % renewable: how companies are demanding a faster market response is het Vooruitgangs- en Inzichtenrapport 2019 van The Climate Group en CDP. Het toont aan dat de leden (van RE100) snel vooruitgang boeken in de richting van ambitieuze, 100% groene stroomdoelstellingen. Ze stimuleren de impact en beïnvloeden leveranciers en sluiten tegelijkertijd aan bij de groeiende verwachtingen van klanten, aandeelhouders en werknemers.

Nieuw in dit rapport dit jaar is dat één op de twee partijen, zoals beleidsmakers en nutsbedrijven, hun invloed aanwenden om beleids- en marktbelemmeringen weg te werken en aandringen op een snellere transitie naar hernieuwbare energie. Het rapport zet hun stem kracht bij bij overheden en de energiesector over de hele wereld.

2020 markeert het begin van het klimaatdecennium - tien jaar om de uitstoot van broeikasgassen te halveren en tegen 2030 netto nul te bereiken. Nu steeds meer bedrijven zich aansluiten bij RE100 en zich inzetten voor 100% hernieuwbare energie, moeten beleidsmakers en energieleveranciers snel inspelen op de toenemende vraag naar schone en betaalbare elektriciteit.

https://www.miragenews.com/