Ode
Aandeel hernieuwbare energie in de EU tot 18 %

Aandeel hernieuwbare energie in de EU tot 18 %

25 februari 2020

Twaalf lidstaten hebben een aandeel bereikt dat gelijk is aan of hoger ligt dan hun doelstelling voor 2020. In 2018 is het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie gestegen naar 18,0% in de Europese Unie (EU), tegenover 17,5% in 2017 en meer dan het dubbele van het aandeel in 2004 (8,5%), het eerste jaar dat deze gegevens beschikbaar werden.

Lees meer