Ode
Organisaties hernieuwbare energie vragen centrale rol in Europese industriële strategie

Organisaties hernieuwbare energie vragen centrale rol in Europese industriële strategie

27 februari 2020

WindEurope, SolarPower Europe, de European Heat Pump Association en zeven andere belangrijke federaties op Europees niveau hebben er in een gezamenlijke brief bij de IPCEI (Strategisch forum van belangrijke projecten met gemeenschappelijke Europees belang) van de Europese Commissie op aangedrongen om bij de presentatie van de volgende industriële strategie van de EU in maart de hernieuwbare energie technologieën te erkennen als één van haar belangrijkste strategische waardeketens.

De Commissie had in februari 2019 al zes industriële waardeketens als strategisch aangemerkt - waaronder "waterstoftechnologieën", "schone, aangesloten en autonome voertuigen", en enigszins vaag de "koolstofarme industrie" - en heeft haar vertegenwoordigers opgenomen in het Strategisch forum voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI).

Het IPCEI is een deskundigengroep die de lidstaten van de EU, de industrie en de onderzoekswereld vertegenwoordigt. Het is belast met het voorstellen van gezamenlijke acties en investeringen om het concurrentievermogen van Europa te stimuleren op het vlak van strategische en toekomstgerichte industrieën.

De tien groepen voor hernieuwbare energie wijzen ook op de noodzaak om de continuïteit van de energievoorziening in Europa op lange termijn veilig te stellen en het technologische leiderschap van Europa op het gebied van groene energie te verdedigen.

Volgens IRENA (Agentschap voor hernieuwbare energie) is de hernieuwbare energiesector nu al een belangrijke werkgever en zou de sector in Europa 2,7 miljoen banen kunnen creëren, tegenover 1,2 miljoen directe en indirecte banen in de EU op dit moment.

Dit is ook voor Vlaanderen een belangrijk signaal. De opportuniteiten van een dergelijke industriële strategie zullen we hier maar kunnen grijpen als we via een sterk energiebeleid een thuismarkt creëren voor de toepassing van hernieuwbare energie.

Lees hier de brief