Ode
Nieuwe mijn gebruikt bijna alleen duurzame energie

Nieuwe mijn gebruikt bijna alleen duurzame energie

30 maart 2020

Een nieuwe mijn in Australië wil 80 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Oz Minerals wil een koper- en nikkelmijn laten draaien op hernieuwbare energie. Een vroege haalbaarheidsstudie laat zien dat de locatie genoeg zon en wind vangt om een groot deel van de benodigde elektriciteit te leveren. 

Lees meer