Ode
Een meerderheid van de EU-landen steunt groene herstelplannen voor Europa

Een meerderheid van de EU-landen steunt groene herstelplannen voor Europa

25 mei 2020

In het midden van de COVID-19-crisis roept de grote meerderheid van stemmen in heel Europa op tot een versnelde energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen. Verschillende initiatieven vragen de Europese leiders om de Green Deal centraal te stellen in het economische antwoord van Europa op de pandemie.

Malta, Slowakije, Slovenië en Ierland hebben zich onlangs bij 13 andere lidstaten aangesloten in de oproep om de klimaat- en milieucrisis hoog op de politieke agenda te houden bij de ontwikkeling van herstelplannen om de economische gevolgen van COVID-19 aan te pakken. België blijft zich onder druk van de Vlaamse regering als laatste West-Europese lidstaat verzetten tegen deze oproep.

Op 27 mei presenteerde de Europese Commissie haar meerjarenbegroting en herstelplan, met daarin zoals verwacht een centrale plaats voor toekomstgerichte investeringen in klimaat en digitalisering.

Lees meer