Ode
Schuldenberg groenestroom- en warmtekrachtcertificaten verder afgebouwd

Schuldenberg groenestroom- en warmtekrachtcertificaten verder afgebouwd

30 september 2018

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft beslist opnieuw voor 130 miljoen euro groenestroom- en warmtekrachtcertificaten op te kopen met de opbrengst van de energieheffing. ‘Met de fors verlaagde energieheffing, die een gezin slechts 5 euro per jaar kost, bouwen we de schuldenberg uit het verleden verder af. Het overschot ligt nu terug op het niveau van vijf jaar geleden’ legt Tommelein uit.

Door het bevriezen van de elektriciteitsprijzen in 2009 en het niet tijdig bijsturen van de subsidies voor zonnepanelen, ontstond een groot onevenwicht in de markt van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Om die schuldenberg te dempen voerde de Vlaamse regering in 2015 een Vlaamse energieheffing in. Met de opbrengst daarvan werden bij de netbeheerders in 2016 en 2017 al voor 427,7 miljoen euro groenestroomcertificaten en voor 226,6 miljoen euro warmtekrachtcertificaten opgekocht. Vorig jaar in juni daalde het overschot aan groenestroomcertificaten daardoor voor het eerst.

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, verlaagde vanaf 2018 de energieheffing tot slechts 5 euro per jaar per gezin. Professionelen op laagspanning betalen sindsdien jaarlijks 94,50 euro, bedrijven op middenspanning 1.800 en bedrijven op hoogspanning 10.500 euro. 280.000 gezinnen met een sociaal tarief betalen niks meer. Jaarlijks brengt de verlaagde heffing ongeveer 114 miljoen euro op. Enerzijds om het overschot aan certificaten weg te werken, anderzijds om investeringssteun te geven aan nieuwe technologieën zoals kleine windmolens, batterijen en projecten groene warmte.

Overschot terug op niveau van vijf jaar geleden

Met de opbrengst van de verlaagde energieheffing, wordt nu opnieuw voor 130 miljoen euro aan certificaten opgekocht bij de netbeheerders: voor 91,1 miljoen euro meer dan een miljoen groenestroomcertificaten, en voor 38,9 miljoen euro bijna twee miljoen warmtekrachtcertificaten. Die certificaten worden ingediend bij de VREG die ze zal vernietigen.

Na deze opkoop blijven er nog een 4 miljoen groenestroomcertificaten over. In 2016 waren dat er nog meer dan 10 miljoen. De ideale buffer ligt tussen 2 en 2,3 miljoen. Wat de warmtekrachtcertificaten betreft zullen er na de opkoop nog ongeveer 5 miljoen zijn. Vorig jaar was er een record van 16 miljoen certificaten op de markt. Idealiter blijven er uiteindelijk tussen 2,3 en 2,6 miljoen over. Eind dit jaar zal het overschot met nog eens 50 miljoen euro afgebouwd worden. De netbeheerders zullen ook nog een deel van hun certificaten veilen.

Figuur groene stroom

Figuur WKC

Bron: Kabinet Minister Tommelein