Ode
Uitbreiding investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) met middelgrote zonnepaneleninstallaties

Uitbreiding investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) met middelgrote zonnepaneleninstallaties

25 juni 2020

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar Energiebesluit om het huidige investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) uit te breiden met middelgrote zonnepanelen (PV) installaties (40 kW tot en met 2 MW).

Het is de bedoeling van de Vlaamse regering om vanaf 2021 via deze calls de doelstellingen voor hernieuwbare-energieproductie in te vullen met projecten met de hoogste groenestroomproductie voor de verkregen steun. Projecten die straks in aanmerking komen voor de investeringssteunregeling worden uitgesloten van productiesteun op basis van groenestroomcertificaten.

Meerdere calls per jaar

Het is de bedoeling om meerdere calls op regelmatige tijdstippen per jaar te organiseren. In zijn algemeenheid moeten de calls enerzijds voldoende duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden aan de potentiële bieders en anderzijds moet voldoende concurrentie binnen een call voorzien zijn, zodat de biedingen competitief zijn.

De benodigde wijziging van het Energiebesluit wordt door de regering voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Investerings- en aansluitkosten

In het huidige investeringsprogramma voor windmolens krijgen de investerings- en aansluitkosten van kleine en middelgrote windturbine(s) steun. Uitgaven voor het ontwerp, de engineering of vergunningsvragen komen niet in aanmerking.

De afgelopen calls voor windmolens leidden in 2019 tot tientallen nieuwe windenergieprojecten.

Meer info: