Ode
Minder steun voor groene stroom. En wat nu?  Groene relance van de Vlaamse economie blijft voorlopig uit

Minder steun voor groene stroom. En wat nu? Groene relance van de Vlaamse economie blijft voorlopig uit

10 juli 2020

De Vlaamse regering finaliseerde een pakket hervormingen in de steun voor groene stroom. Ze voert een beperkte besparing door in de uitgaven van de Vlaamse overheid. Het valt te betwijfelen of deze besparing opweegt tegen de negatieve impact op het investeringsklimaat. Hoe de regering de afgesproken verdubbeling van zon en wind tegen 2030 zal op de sporen zetten blijft al helemaal onduidelijk. 
 
De regering verlaagt op voorstel van de Vlaamse minister van energie het rendement op de investeringen in zon, wind, biomassa en warmtekrachtkoppeling. Ze voert een premie in voor residentiële zonne-installaties en vervangt de certificaten voor grotere zonneprojecten door een veiling van investeringssteun. Een reeks technische aanpassingen moet bijkomend het volume steun beperken. Een aantal biomassa projectcategorieën verdwijnen helemaal. 

Het is alle hens aan dek om de economie na de corona lock-down terug boven water te krijgen. De Vlaamse regering wil spaarders mobiliseren om te investeren in lokale KMO’s. De dag voor de beslissingen van de Vlaamse regering publiceerde Energyville een paper over de post-COVID relance en het energiesysteem. Zij pleiten onder andere voor investeringen in hernieuwbare infrastructuurprojecten als interessant door de creatie van technisch geschoolde werkgelegenheid. Ook de SERV pleit voor meer en snellere overheidsinvesteringen in infrastructuur als cruciaal om de Vlaamse economie te versterken.  
 FEBEG en ODE zullen de vele genomen maatregelen zorgvuldig analyseren op hun verwachte impact. Sommige zijn zeker positief te noemen, zoals de premie voor residentiële PV eens de terugdraaiende teller wegvalt of de nieuwe woningrenovatie premie. Andere leiden tot investeringsonzekerheid, extra complexiteit en plotse koerswijzigingen in de sector. Ze volgen bovendien op een eerdere reeks aanpassingen die de regering pas eind vorig jaar al doorvoerde.  

De onzekerheid die gepaard gaat met deze hervormingen heeft mogelijk een impact op het behalen van de hernieuwbare energiedoelstellingen van de Vlaamse Regering. De sector werkt volop verder aan de belangrijke bijdrage die hernieuwbare energie brengt in de verduurzameling van het energiesysteem en aan lokale jobs. We roepen dan ook de regering op om een positief en stabiel investeringskader vorm te geven voor alle doelgroepen. De overheid kan een voorbeeld nemen aan landen als Nederland en Denemarken en de relance ondersteunen via investeringen in energie-infrastructuur met een lange afschrijvingstermijn en innovatieve projecten. Nu is HET moment om te investeren in de toekomst.