Ode
Vlaanderen: tendering van offshorewindmolenparken vanaf 2020

Vlaanderen: tendering van offshorewindmolenparken vanaf 2020

30 september 2018

De ministerraad van Vlaanderen gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de principenota “Tendering offshorewindparken vanaf 2020”.

De principenota kadert in de beslissing van de ministerraad van oktober 2017 om de offshorewindmolenparken vanaf 2020 te gaan tenderen. De regering opteert voor een tendermechanisme om de volgende 4-voudige doelstelling te realiseren: capaciteit hernieuwbare windenergie (mininmaal 1,7 gigawatt); maximaal geleverde energie op het net (in gigawattuur); minimale kosten voor de consument (direct of indirect); energienet- ondersteunende diensten (balancering, stockage, enzovoorts).

De overheid zal de regie van de voorstudies in handen nemen, die dienen uitgevoerd te worden in 2020 en 2021. Netbeheerder Elia zal instaan voor de transformatiestations en kabels offshore tot aan de parken, zodat de parken enkel nog dienen aan te sluiten op deze stations en de deelnemers zich kunnen concentreren op hun kerntaak: de bouw en exploitatie van de windmolenparken.

Bron: https://windenergiecourant.nl