Ode
EU torpedeert Belgisch energie- en klimaatplan: “Niet ambitieus”

EU torpedeert Belgisch energie- en klimaatplan: “Niet ambitieus”

29 oktober 2020

De Europese Commissie heeft een onderzoek gepubliceerd naar het Nationaal Energie- en Klimaatplan van elke lidstaat. Europa is erg kritisch voor het Belgische plan. De doelstelling van ons land om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent terug te dringen, volstaat, maar het beleid op het vlak van hernieuwbare energie is “niet ambitieus”. Ook qua energie-efficiëntie heeft België volgens de EU “weinig ambities”.

Het was voor België niet eenvoudig om een akkoord over een Nationaal Energie- en Klimaatplan te bereiken. Pas tijdens een Overlegcomité op 18 december 2019 werden de laatste details in een akkoord gegoten. Toen werd afgesproken op welke manier de drie gewesten en het federale niveau samen de Europese doelstellingen zouden bereiken. De verschillende regionale plannen werden toen samengebracht tot “een leesbaar, coherent geheel”.. Dat plan wordt nu echter heel kritisch beoordeeld door de Europese Commissie.’

Lees meer