Ode
Het H2020 Results Pack over afvalwarmtevalorisatie in de procesindustrie is nu online

Het H2020 Results Pack over afvalwarmtevalorisatie in de procesindustrie is nu online

29 oktober 2020

De eerste editie van het H2020 Results Pack over de valorisatie van industriële restwarmte is nu online. De publicatie presenteert de resultaten van 8 door de EU gefinancierde projecten die hebben bijgedragen aan een meer energie-efficiënte procesindustrie en anticipeert op 2 lopende projecten die bijdragen aan ditzelfde doel.

Industriële restwarmte kan een waardevolle hulpbron zijn voor andere processen in de productiefaciliteiten, maar ook voor andere industrieën en gemeenschappen is het gewoon te waardevol om te worden verspild. De projecten in kwestie hebben technologie en methoden ontwikkeld voor industriële warmteterugwinning, -opslag, -opwaardering en warmte-naar-stroomconversie in verschillende energie-intensieve sectoren.

Lees meer