Ode
EU wil 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030

EU wil 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030

22 december 2020

De Europese Unie scherpt haar klimaatdoelstellingen aan. Over tien jaar moet de unie niet 40, maar 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990, zijn de EU-leiders overeengekomen op de EU-top op 11 december in Brussel.

De nieuwe collectieve doelstelling, die intern binnen de EU geldt, vervangt het oude richtcijfer, 40 procent minder uitstoot in 2030 tegenover het referentiejaar 1990.

De nieuwe doelstellingen worden vastgelegd in een Europese klimaatwet.

België had zich tot nu nog niet bereid verklaard om die doelstelling te onderschrijven. Tijdens het overleg tussen de federale regering en de deelstaten werd dat premier De Croo op de top de doelstelling mocht steunen, mits enkele voorwaarden die door de Vlaamse overheid werden opgelegd.

Voor de Vlaamse regering waren de principes van kosten-efficiëntie en flexibiliteit namelijk van belang in het Europese akkoord. Deze worden nu verankerd in het akkoord. Dat betekent onder meer dat de CO2-vermindering eerst zal gebeuren in sectoren en landen waar er nog veel marge voor verbetering is.

Op 17 november vroegen ODE en 6 andere organisaties (Avere, Belgian Offshore Platform, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen, Pixii, Energy Saving Pioneers)  in een brief aan de Vlaamse regering om de aanscherping van de klimaatdoelstellingen tegen 2030 naar 55 % te steunen om zo op koers te blijven voor klimaatneutraliteit in Europe in 2050.

ODE is dan ook zeer verheugd dat België ook is meegestapt in het akkoord met het aangescherpte EU-klimaatdoelstellingen.