Ode
Europese Unie gaat resoluut voor blauwe energie

Europese Unie gaat resoluut voor blauwe energie

24 december 2020

De EU heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 niet meer broeikasgassen uit te stoten dan ze opneemt. Om dat waar te maken, moet de energievoorziening grondig herbekeken worden. Aangezien de beschikbare ruimte op het continent beperkt is, wordt dan ook in toenemende mate naar de zee gekeken.

De Europese Commisie heeft in dit verband een Europese Strategie voor Hernieuwbare Offshore Energie opgesteld. Deze strategie zet de krijtlijnen uit voor een sterkere focus op energieopwekking op zee. De belangrijkste elementen van deze blauwe strategie worden hieronder beknopt aangehaald.

Lees meer