Ode
ETC/CME RAPPORT

ETC/CME RAPPORT "HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 2020" GEPUBLICEERD

25 februari 2021

Onlangs is het ETC/CME-rapport "Hernieuwbare energie in Europa" gepubliceerd. EnergyVille/VITO, partner van het ETC/CME, coördineert sinds 2015 dit rapport samen met het EMA. Het ETC/CME verwerkt, aggregeert en analyseert belangrijke gegevens en informatie over broeikasgasemissies, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in de EU. Als zodanig volgt het ETC/CME de vooruitgang die de EU boekt bij het bereiken van haar klimaat- en energiedoelstellingen en verschaft het belangrijke inzichten en kennis om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.

Dit verslag schetst de vooruitgang die in 2018 en 2019 is geboekt bij de inzet van hernieuwbare energiebronnen (HEB) sinds 2005 in de Europese Unie (EU-27) als geheel, en op land-, markt- en technologieniveau.

Lees meer