Ode
Rapport IEA: Global Energy Review 2021

Rapport IEA: Global Energy Review 2021

26 april 2021

Het gebruik van hernieuwbare energie is in 2020 met 3% gestegen, terwijl de vraag naar alle andere brandstoffen is gedaald. De voornaamste oorzaak was een groei met bijna 7% van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. Langetermijncontracten, prioritaire toegang tot het net en de continue installatie van nieuwe centrales hebben de groei van hernieuwbare energie ondersteund, ondanks de lagere elektriciteitsvraag, problemen met de bevoorradingsketen en bouwvertragingen in vele delen van de wereld. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de wereldwijde elektriciteitsproductie is dan ook gestegen van 27% in 2019 tot 29% in 2020. Het gebruik van bio-energie in de industrie steeg met 3%, maar werd grotendeels tenietgedaan door een daling van het gebruik van biobrandstoffen, aangezien de lagere vraag naar olie ook het gebruik van gemengde biobrandstoffen deed afnemen.

Hernieuwbare energie in 2020 tegen de trend in

De opwekking van hernieuwbare elektriciteit zal in 2021 met meer dan 8% toenemen tot 8 300 TWh, de snelste jaar-op-jaar groei sinds de jaren 1970. Fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie zullen naar verwachting twee derde van de groei van hernieuwbare energiebronnen voor hun rekening nemen. China alleen al zou goed zijn voor bijna de helft van de wereldwijde toename van hernieuwbare elektriciteit in 2021, gevolgd door de Verenigde Staten, de Europese Unie en India.

Lees meer