• Today torrents
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  SPIN

  vrijdag, 29 september 2017 10:30

  Ik dacht: is het nu gedaan met de spin Sebastiaan? De laatste dagen – excuseer: avonden – was hij een trouw gezelschap geworden. In het begin maakte hij rondom mij een grote cirkel op de muur: eerst naar boven en dan naar beneden. Daarna stoof hij een aantal keer in een rotvaart onder mijn stoel door. Stilaan leek hij mij te vertrouwen. Ik had mijn huisgenoten meer dan eens afgeraden om hem kwaad te doen, gezien zijn nuttige bijdrage aan het verminderen van het aantal insecten in huis.

  Het vertrouwen ging zo ver dat hij op een avond heel dicht bij kwam. Als een volleerd acteur kwam hij sloomweg aangeslopen. Schijnbaar moe of uitgeput, alsof hij een reuzehonger had, met grote rustpauzes. Tot hij het lef had om – toch heel behoedzaam – achteraan op mijn scherm te kruipen en bovenaan net over de rand te hangen, zijn blik (vermoed ik) in mijn richting, loerend naar mij met die ongestelde vraag: ben je bang van mij?

  Als kind leerde ik de grote huisspinnen kennen bij mijn grootmoeder die ze “Bartholomeus spinnen” noemde, omdat ze rond 24 augustus – de naamdag van deze zeer belangrijke heilige – het huis binnenkwamen of ten minste begonnen op te vallen. Grootmoeder nam dan meestal een borstel en een vuilblik om ze uit de weg te ruimen. Een lot dat ze vaak moeten ondergaan en dat dramatisch mooi verwoord werd in het gedicht van Annie M.G. Schmidt: “De Spin Sebastiaan”.

  Ik vroeg me af of grote huisspinnen ook een web weven. En is dat anders dan dat van de kruisspin die ik in deze tijd van het jaar letterlijk tegen het lijf loop en die me ’s morgens ongevraagd met een fijne voile drapeert als ik de fiets uit het schuurtje haal? Het alleswetende internet leert me dat de grote huisspin matwebben weeft, die niet zo kleven. En dat zijn officiële naam niet Sebastiaan of Bartholomeus is, maar Tegenaria Parietina. Ook niet om onmiddellijk bang van te worden.

  Welke netten ze ook weven, het zijn meestal echte kunstwerken. De netten waar we in de energiewereld mee te maken hebben, zijn in wezen ook kunstwerken, die meer en meer uitgedaagd door de nieuwe evoluties. Zoals bij elke vernieuwing komen daar heel wat vragen rond. Vragen waarvan je het antwoord (nog) niet op het internet vindt. Sommige vragen zijn terecht. De inpassing van grote hoeveelheden zon- en windenergie op de elektriciteitsnetten vormt een uitdaging. Het zet aan tot verder onderzoek hoe we elektriciteit kunnen opslaan, al of niet omgezet naar een andere energievorm. Het zet aan tot anders omgaan met de eigen vraag: niet op elk moment de spreekwoordelijke kraan helemaal opendraaien, maar in huishoudens en bedrijven nadenken wanneer je die energie opvraagt. Die vragen zullen verder toenemen naarmate we een deel van de warmtevraag en het transport gaan elektrificeren. Zullen de netten dat wel aankunnen? Zullen er geen nieuwe files ontstaan rond laadpalen? En wat als het een week lang niet waait en mistig koud is? Ook rond de aanleg van warmtenetten worden heel wat vragen gesteld. Hoe ver kan je daar mee gaan? Wat is het energetische en financiële rendement? En wat als er geen huisvuil meer is om te verbranden en wat als de diep geothermische warmtebronnen plots een terugval kennen?

  Dat zijn allemaal uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. De Sebastiaanse vraag is: zijn we daar bang van of pakken we dat aan? Wat zou het leven zijn zonder uitdagingen? Hoe plezant is deze periode niet voor ingenieurs, professoren en onderzoekers die hun creativiteit, hun wetenschap en kennis optimaal mogen benutten om nieuwe netten te spinnen, nieuwe kunstwerken te maken die oplossingen aanreiken voor deze uitdagingen. Daarom organiseren we ook studiedagen en seminaries om antwoorden te vinden en ze mee bekend te maken.

  Dus nee, Sebastiaan, we zijn niet bang.

  Bart Bode

  STAAK

  donderdag, 27 juli 2017 15:50

  Familiekronieken worden meestal tijdens de feestdagen aan de eettafel verteld. Ze worden opnieuw en opnieuw herhaald en telkens weer wat bij gekruid door de geur van de spijzen, het onvermijdelijke peper- en zoutvaatje, het enthousiasme van de ontmoeting en de warmte van het samenzijn.

  Na ettelijke jaren wordt het moeilijker en moeilijker om de oorspronkelijke feiten te onderscheiden van meer recente versies, die ondertussen door lichtelijke overdrijvingen werden aangedikt.

  Zo belangrijk is dat onderscheid nu ook weer niet; de kwestie is dat er een goed verhaal verteld wordt, liefst met een humoristische inslag (laat de horror maar aan de waan van de dag), zodat er – tenminste aan die kant van de tafel waar men kan meeluisteren – in een collectieve bulderlach kan worden geschoten en – afhankelijk van het gehalte van de hilariteit – ook op de schouders van de buren of op de eigen billen kan gekletst worden.

  Zo is er het verhaal van mijn oudste broer die, toen hij nog een broekventje was, met mijn vader en mijn peter de wei introk (mijn peter was namelijk landbouwer, of liever “agrariër” zoals zijn zoon ietwat plechtstatig verkondigde) om een aantal staken te verplaatsen. Toen mijn vader en mijn peter na ettelijke pogingen en met vereende krachten er niet in slaagden om een bepaalde staak uit te trekken (polderklei kan soms heel taai zijn), riep mijn broer broekventje de historische woorden: “Uit de weg, ik zal dat wel eens doen!” (of zoiets, want het verhaal is al vele keren verteld en de polderklei is ondertussen nog veel taaier, de staak nog dikker en mijn broer nog meer broekventje geworden).

  Staken verplaatsen of grenzen verleggen is een taaie opdracht, dat merken we ook in de energiewereld. Aan de staken hangen draden (voor elektriciteit zelfs een heel net) en als je aan één draad trekt, komen er een heleboel in beweging. De overschakeling naar hernieuwbare energie brengt heel wat verandering met zich mee. We evolueren weg van de oude principes – zoals het in vraag stellen van de noodzaak aan baseload – naar nieuwe situaties die wellicht complexer zullen zijn. Dat is een uitdaging, waar we de nodige creativiteit en soms wat lef zullen voor nodig hebben. We zoeken en vinden oplossingen voor opslag, vraagsturing en interconnectie die de variabele productie van groene stroom omzet in leveringszekerheid. We blijven verder evolueren naar meer energie-efficiëntie in woningen, bedrijven en transport. We investeren in warmtenetten waar het kan en elektrificatie met warmtepompen.

  Het voorbije decennium hebben de meeste energiebedrijven zich daar op toegelegd en hebben ze met succes al heel wat grenzen verlegd. Die transitie is ondertussen onomkeerbaar geworden, ook al blijft er een taaie weerstand die – waar mogelijk – allerlei vertragingsmaneuvers organiseert. Nochtans hebben we er alle belang bij om de energietransitie te versnellen. De opwarming van het klimaat manifesteert zich steeds duidelijker, dus wordt elke mogelijke maatregel om dit tegen te gaan urgenter.

  Om dit alles vol te houden is het ook nodig om af en toe eens de menselijke batterijen op te laden.

  De zomervakantie is voor de meesten onder ons de aangewezen periode om de gewone activiteiten te staken – immers, enkel een malafide lezer heeft bij de titel van dit stukje aan een syndicale oproep gedacht – en verdiend te genieten van zon, wind en warmte. En – wie weet – om een memorabele gebeurtenis mee te maken, die later aan de feestdis naar believen kan worden aangedikt.

  Bart Bode

  OPEN

  donderdag, 29 juni 2017 16:03

  Ik kreeg ooit de vraag of men in onze hoofdstad extra op de hoede is voor inbrekers. Ik brak bijna mijn hoofd over waar nu de strik zat in die queeste, tot de West-Vlaamse clou onthuld werd: omdat er op de deuren van winkels en horecazaken een bordje hangt met “ferme gesloten”. Ten minste gedurende de sluitingsuren, want anders zijn ze “ouvert/open”. Bij dit laatste komt er geen woordspelletje aan te pas. Op zich is dat jammer, want een dubbele openheid is welkom in deze wereld.

  Openheid is een kunst. Het nieuwe of onbekende doet ons in een verdedigingsreflex nogal snel een deur dicht gooien en pas daarna, met heel veel aarzeling, op een kier zetten. Dit zijn menselijke reflexen en dus valt er geen verwijt te maken. Naarmate er meer nieuwe en onbekende zaken op ons afkomen, moeten we dus de kunst van de openheid meer gaan oefenen. Dit vraagt flexibiliteit en het vermogen om snel te selecteren. De hoeveelheid informatie die we te verwerken krijgen, wordt altijd maar groter. Via het internet beschikken we over een oceaan aan mogelijkheden. Je kan de deur zomaar openzetten en de informatie stroomt naar binnen, altijd maar sneller. Naar de duiding van die informatie moet je zelf op zoek, een handleiding moet je zelf vinden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Ik hanteer daarbij een korte checklist – zeg maar de deurposten – vooraleer ik de deur openzet: weet ik waar de info vandaan komt? Is die informatie onderbouwd? En wie wordt daar beter van? Mocht ik het kunnen, ik zou hier een app van maken.

  Het zijn vooral de veranderingen in onze nabije omgeving die onze openheid aftasten. Alles wat vertrouwd is, willen we in principe zo houden. De volgende generaties zullen daar anders op reageren, want het vertrouwde situeert zich meestal in het nu. Protest tegen windturbines komt onder meer uit de houding van het behoud van de vertrouwde omgeving. Die windturbines zijn bedoeld om hernieuwbare energie te leveren, zodat de komende generaties niet – of minder – opgezadeld zitten met een onoverkomelijk klimaatprobleem (kwestie van te weten wie er beter van wordt). Die komende generaties zullen windturbines in hun omgeving als geheel normaal, ja vertrouwd beschouwen. Het is zoals ex-president Obama het verwoordde: we zijn wellicht de laatste generatie die de klimaatopwarming kan tegengaan, maar misschien de eerste generatie die de mogelijke gevolgen zal ondervinden.

  Voor de aanpak van de energietransitie in het kader van die klimaataanpak zullen we moeten blijven openstaan voor nieuwe ideeën. Enkele weken geleden heb ik met open mond (excuseer, want dit overkomt me niet vaak) zitten luisteren naar de auteur van de Blauwe Economie 1.0 en 2.0 die als een bruistablet het ene innovatieve idee na het andere debiteerde. De clou van de innovatie bestaat meestal uit de openheid om verder te denken dan wat we gewoon zijn of zelfs het denkproces om te draaien. Om maar één voorbeeld te noemen: kunnen we drinkwater genereren bij het kweken van tomaten in plaats van ettelijke duizenden liters nodig te hebben tijdens die teelt? Ja, dat kan. Onder meer door het aanwenden van hernieuwbare energie.

  Die open houding hebben we ook nodig bij de beleidsmakers. Verder durven denken dan de volgende verkiezingen. In Vlaanderen zijn we al aardig op weg. Zo realiseren we dit jaar de 1000ste Megawatt geïnstalleerde windenergie, dankzij onder meer de openheid bij beleidsmakers. Die openheid en verantwoordelijkheid zien we bij voorkeur op alle beleidsniveaus, van federaal tot lokaal. Want we staan nog maar aan het begin van de energietransitie. De deur staat nog maar op een kier, terwijl hij ferme moet opengaan.

  Bart Bode

  VOET

  dinsdag, 30 mei 2017 14:37

  Minstens eenmaal ben ik tijdens een reis aan een ernstige ramp ontsnapt. Nu ja, wellicht vele malen, maar de meeste vermeden rampen zijn amper het vermelden waard of weet je gewoon niet. Maar die keer herinner ik me nog als de dag van gisteren. In het diepe binnenland van Guatemala leunde ik tijdens het tandenpoetsen gewoontegetrouw even op de lavabo van de hotelkamer.

  Een tel later lag die lavabo op twee millimeter van mijn voeten op de grond. Was dat twintig millimeter naar voor geweest, dan had ik de rest van de reis in een rolstoel moeten maken, wat gezien het reliëf in Guatemala en de gemiddelde breedte van de bergpaadjes in feite ondoenbaar was.

  Na die bijna-ramp heb ik een tijdje overwogen om tijdens het tandenpoetsen veiligheidsschoenen aan te trekken, maar dat staat niet echt. Bovendien was er een meer eenvoudige oplossing: niet meer leunen op een lavabo en in elk hotel bij aankomst de verankering van de wastafels checken.

  Het is pas als je iets voor hebt dat een mens er aandacht aan schenkt. Het is een doodnormale zaak dat je je voeten kunt gebruiken om te gaan waar je wil of moet. Dat je – waar nodig – een voet tussen de deur kunt steken of – met wat geluk – een voetje voor hebt, vooraleer het je de voeten uithangt of je ergens je voeten aan veegt.

  De Britten vinden voeten zo belangrijk dat ze er nog altijd mee rekenen. Gezien ik – zoals de meeste Europeanen – van jongsaf aan ben ondergedompeld in het metriek stelsel (met dank aan stadgenoot Simon Stevin), blijf ik dat moeilijk vinden: een centimeter is een centimeter, terwijl je bij voeten toch lange en korte exemplaren hebt. In China was er zelfs een tijd dat voeten bewust ingebonden werden, omdat korte voeten een schoonheidsideaal waren. Hoe moet ik me dan inbeelden als iemand 6 voet hoog is? Maar goed, lang moeten we daar in Europa niet meer van wakker liggen, gezien de nakende Brexit. Bovendien: ze blijven nog steeds aan de verkeerde kant van de weg rijden…

  Het spel met dat voetenverhaal brengt me bij een andere favoriet, de ecologische voetafdruk. Het principe van Rees en Wackernagel (leuke naam als je het over een voetafdruk hebt) zet ons energie-, voedsel- en materiaalverbruik om in ruimtelijk beslag, uitgedrukt in hectares (toch weer het metriek stelsel dus). Met een aantal gelijkgezinden in het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling hebben we dit concept in de jaren ’90 in Vlaanderen verspreid. In het begin werd dit door beleidsmensen op hoongelach onthaald (wat hebben ze nu weer uitgevonden?), maar stilaan begon men dit toch ernstig te nemen. Akkoord, het concept is niet perfect (wat is dat wel?), maar het geeft de mogelijkheid om dit ruimtelijk in te beelden (beter dan het aantal feet, vind ik) en het meetbaar te maken, en dat is niet alleen pedagogisch belangrijk.

  In feite is het aantal hectaren dat beschikbaar is op onze planeet reeds opgebruikt. De limiet is al bereikt, de lavabo is al naar beneden aan het vallen. Omdat ze het onder meer in Haïti en Palestina met zoveel minder doen, ligt die nog net niet op onze tenen.

  Er zijn vele dingen die we kunnen doen om onze voetafdruk te verkleinen. De meest dringende is die broeikasgassen verminderen. Met hernieuwbare energie vermijden we jaarlijks miljoenen CO2 uitstoot. Hoe meer en hoe sneller we dus overschakelen naar hernieuwbare energie, hoe beter onze ecologische voetafdruk wordt.

  Dat is geen nieuws, dit is vastgelegd in internationale Klimaatakkoorden en doelstellingen, in allerhande regeerakkoorden… En toch worden beslissingen over het Belgisch energiebeleid steeds weer vooruit geschoven. Met dit tempo valt de lavabo recht op onze voeten en wordt het verder rijden in een rolstoel. Of mogen we alsnog op een vermeden ramp hopen?

  Bart Bode

  OESJABTIS

  vrijdag, 28 april 2017 11:05

  In een mensenleven riskeert men af en toe merkwaardige exemplaren onder de medemensen te ontmoeten. Dat hangt deels af van eigen keuzes, maar ook deels van het toeval (als dat toevallig zou bestaan). Zo heb ik zelf al eens kennis gemaakt met enkele Jezuïeten, die op mijn pad kwamen aangewaaid. De vraag is: wat ik heb geleerd van de Jezuïeten, of liever: wat heb ik er van onthouden?

  In tegenstelling tot wat u spontaan zou denken, is dat niet altijd stichtend geweest. Zo leerde ik van een onder hen dat, als je een slippertje maakt, je ervoor moet zorgen dat je er deugd van hebt. Ik heb deze wijze levensles nog niet in de praktijk gebracht, zodat ik u ook niet kan vertellen of het klopt.

  Diezelfde pater vertelde me ook dat je je principes hoog moet houden, zodanig dat je er af en toe onderdoor kan. Ik kan niet ontkennen dat ik dit wel al eens in de praktijk heb toegepast, maar meer wil ik daarover nu ook niet kwijt (het zou ons te ver leiden).

  Er is natuurlijk het gekende verhaal van het auto-ongeval tussen een zware wagen van Duitse makelij, bestuurd door een Jezuïet en een lichter wagentje van Italiaanse origine, bestuurd door een Dominicaan. De Jezuïet hielp zijn confrater uit het behoorlijk verhakkelde wrak en bood hem uit zijn ongeschonden bagagekoffer enkele stevige whisky’s aan, om van de schok te bekomen. Op de vraag van de Dominicaan of hij zelf niets dronk, antwoordde de Jezuïet: “niet vooraleer de politie een alcoholtest heeft afgenomen”. Een laatste voorbeeld: waarom beantwoorden Jezuïeten een vraag altijd met een wedervraag? Hun antwoord is: waarom niet?

  Ik moest aan dit alles denken, toen ik recent op een website las dat een farao uit de Derde Overgangsperiode (1077 – 943 v C) onlangs is opgegraven in de Vallei der Koningen, nabij Luxor in Egypte. Deze farao werd vergezeld door duizenden beeldjes, oesjabti’s genaamd. Deze beeldjes hebben de opdracht om elke vraag die aan de dode gesteld wordt, te beantwoorden. Oesjabti’s zijn dus (in tegenstelling tot Jezuïeten) antwoorders in plaats van zwaar gediplomeerde vragers.

  Naadloos toegepast op het energiedomein, ben ik er heilig van overtuigd dat de tijd is aangebroken om vragen te beantwoorden. 2020 is er bijna en in termen van projectrealisatie betekent dit beslissingen die vandaag moeten worden genomen. Ik wil hier geenszins pretenderen dat er geen vragen meer mogen gesteld worden over ons toekomstig energiebeleid. Ik stel vooral vast dat er nu vooral behoefte is aan antwoorden. Dat nu is zo dringend voor het tegengaan van de klimaatopwarming – die, zo blijkt uit de meest recente rapporten, nog veel sneller gaat dan verwacht – voor onze eigen energievoorziening en voor nog zoveel meer.

  We mogen van geluk spreken dat we in ons land ook duizenden oesjabti’s hebben: initiatieven van mensen die antwoorden realiseren op de huidige uitdagingen inzake energie. Er zijn de leden van ODE, bedrijven die elke dag projecten realiseren, ondanks tegenkanting (van mensen die bang zijn van verandering), ondanks alle rompslomp die dit met zich meebrengt. Er zijn steeds meer particulieren die zonnepanelen leggen en zo meehelpen aan het realiseren van de doelstellingen. Intelligente elektrische netten worden meer en meer praktijk; warmtenetten worden verder uitgebouwd en energiebesparende maatregelen worden meer regel dan uitzondering.

  Maar dat betekent niet dat we er al zijn. De tijd begint meer en meer te dringen en we moeten nog verder kijken dan vandaag. Op beleidsniveau zien we naast goeie wil ook nog heel wat aarzeling. Het is dus hoog tijd dat ook daar duidelijke antwoorden komen. Of mag ik dat niet vragen?

  Bart Bode

  SNOTGURG

  donderdag, 30 maart 2017 14:40

  Wie gewoon is om sprookjes voor te lezen, weet dat daar nogal wat schokkende zaken in gebeuren: moord door vergiftiging (Sneeuwwitje), opgegeten door een wolf (Roodkapje en in een ander verhaal zelfs zeven geitjes), kinderen die opgesloten worden (Hans en Grietje) of drie biggetjes waarvan er maar één weet hoe je duurzaam moet bouwen.

  Gelukkig loopt het naar het einde van het verhaal wel meestal goed af. Zoals de meeste kinderen smulde mijn dochter ook van al die lekkere fictie. Maar het mocht nog gruwelijker: in het boek “De Kabouter” van Rien Poortvliet had ze een vreselijk creatuur ontdekt, dat de meest wrede methodieken uitvond om kabouters het leven zuur te maken, zoals ze tegen een slijpsteen houden of ze door een vleesmolen draaien: de snotgurg.

  Dat schepsel stond bovendien paginagroot afgebeeld, en dat bestudeerde ze zo lang tot ze huiverend het boek dichtsloeg, even moest bekomen en het daarna niet kon laten om dit ritueel nog eens te herhalen. Ik ben er zeker van dat deze ervaring aan de basis ligt van haar latere keuze om criminologie te gaan studeren.

  Gezien ik de taak opgenomen had om – op de avonden dat ik rond dat uur thuis was – de kinderen in bed te stoppen, wou ik na een flinke dosis van steeds weer dezelfde verhalen wel eens een alternatieve versie vertellen. Zo hielp Sneeuwwitje de boze stiefmoeder het hoekje om, legden Hans en Grietje de heks op de barbecue en at grootmoeder samen met de zeven geitjes de wolf helemaal op. De kinderen vonden dat zo hilarisch dat ze op de duur alleen nog de verkeerde versie wilden horen, zodat dit opnieuw tot herhaling leidde. En toen zij en ik dat (jaren later) ook beu werden, konden ze ondertussen zelf lezen. Ik moet dus wachten op de volgende generatie om mijn talenten op dat vlak nog eens te kunnen botvieren.

  Ondertussen mag ik in de wondere wereld van de energie ook heel wat verhalen aanhoren, de ene versie al alternatiever dan de andere. In 2012 verscheen een studie over het behalen van 100% hernieuwbare energie in 2050, in de volksmond ook de “Backcasting studie” genoemd. Dit rapport werd opgesteld door VITO, ICEDD en het Federaal Planbureau – niet onmiddellijk instituten die fabeltjes produceren – en gaf aan dat het inderdaad mogelijk is om die 100% hernieuwbare energie te verwezenlijken. Volgens de enen een degelijke roadmap voor een toekomstgericht energiebeleid, volgens anderen een sprookje dat bovendien heel veel geld zou kosten. Dat laatste staat trouwens in het rapport zelf te lezen, naast de opmerking dat het uitstellen van beslissingen nog meer geld zou kosten. Omdat de argumentatie van dit rapport zo stevig bleek als het huis van het derde biggetje, besloten de anderen om de Backcasting studie dan maar diep onder de grond te stoppen.

  Sedertdien zijn er heel wat andere studies gepubliceerd, die een aantal elementen uit de Backcasting studie bevestigen en andere elementen nuanceren. Variaties op één thema, waarbij het tijdstip of het percentage of de scope vanuit een andere invalshoek worden behandeld, maar de essentie blijft dezelfde: we moeten in Europa zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk hernieuwbare energie.

  Ondertussen worden er allerlei processen opgezet om tot een energievisie en een energiepact te komen. Dat zijn bijzonder lovenswaardige initiatieven en hopelijk komt men daar snel tot een stevig resultaat. Daarbij loont het absoluut de moeite om de diverse scenario’s over de transitie naar hernieuwbare energie grondig door te nemen. Ik kan iedereen geruststellen: het zijn geen sprookjes en er zit geen snotgurg tussen. U zult dus geen enkele van die werken huiverend dichtslaan, maar eerder geneigd zijn om hier en daar iets opnieuw te lezen, wetende dat op het einde toch alles goed komt.

  Bart Bode

  MARKT

  dinsdag, 28 februari 2017 09:47

  “De aannemer en de architect van het Belfort”, durven olijke Brugse koetsiers al eens antwoorden op de vraag van argeloze toeristen die wijzen op het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck. Pakweg 20 jaar geleden stond ik op diezelfde Brugse markt aan twee helemaal niet argeloze toeristen te vertellen wat de twee afgebeelde heren volgens de meeste geschiedenisboekjes op hun kerfstok hadden. Mijn Kanaakse toehoorster viel me zowaar om de hals en klopte van vreugde het stof uit mijn rug, omdat haar volk op dat moment een ernstig dispuut had met de Franse bewindvoerders in Nieuw-Caledonië en zo blij was dat de Fransen al eens eerder verslagen waren door een onderschatte tegenstander.

  De band van mijn tweede toehoorder met de Vlaamse morzels grond kwam pas later die dag ter sprake, toen hij op de Tyne Cot begraafplaats het graf van zijn grootvader zocht, en mij vertelde dat ze in Nieuw-Zeeland nog steeds de geijkte uitdrukking gebruiken “we don’t want another Passchendaele”, wanneer een ruzie dreigt uit de hand te lopen. Het duurde een hele poos voordat we de grafsteen vonden, gezien de Britten zeer kwistig zijn omgegaan met het inzetten van hun koloniale onderdanen als kanonnenvlees bij totaal nutteloze veldslagen.

  Merkwaardig toch, dat twee bezoekers uit de Stille Oceaan ons terugbrachten naar twee van de luidste passages uit ons verleden.

  We zijn terug op de markt, die mij zo geholpen heeft om een aantal zaken visueel te kunnen voorstellen. De Brugse markt is namelijk precies 1 hectare groot, want 100 m op 100 m en dat hielp me op de lagere school reeds om me dat te kunnen inbeelden. Een landbouwer die 500 hectare land bewerkt, heeft dus 500 Brugse markten om zich op uit te leven.

  Hoewel de marktactiviteiten tegenwoordig niet meer op datzelfde plein doorgaan, heeft dat beeld mij ook geholpen om de economische debatten over markten te doorgronden. De meeste theoretische concepten zijn immers afgeleid van het fysieke gebeuren op zo’n marktplein.

  In den beginne was die markt echt vrij en kon elke handelaar een kraampje opstellen. Eenmaal de hectare volzet, moest een marktmeester (regulator) aangesteld worden om de afspraken te doen naleven, de disputen te regelen, het standgeld voor de stad te innen en te beslissen over de markttoegang voor nieuwkomers.

  Zo verliep en verloopt het – mutatis mutandis – ook op de energiemarkten. Nog niet zo lang geleden waren er maar enkele kraampjes, waaronder een hele grote, die de hele markt innamen. Er was een ingreep van de overheid nodig om plaats te maken voor nieuwe verkopers en Europese regels zorgden ervoor dat de markt verder vrijgemaakt werd en dat er een onderscheid kwam tussen de marktspelers, waarbij de productie, de verkoop en de verdeling (distributie) uit elkaar werden gehaald. Meer nog, de Europese marktmeester besliste dat hernieuwbare energie een voorkeurstoegang zou krijgen op de energiemarkten, gezien hernieuwbare energie als nieuwkomer moest opboksen tegen reeds lang gevestigde waarden, die met een historische bonus aan producten, vaste klanten en afgeschreven kosten weinig ruimte zouden weggeven.

  Ondertussen is de energietransitie in volle gang en merken we dat de beeldvorming van het historisch marktmodel minder en minder opgaat. Ook al blijft het gezellig kuieren op een markt, toch zijn er vele andere plaatsen waar producten worden verhandeld, denk maar aan de vele internetshops. Zo is het ook met energie en moeten de marktmodellen aangepast worden aan een meer complexe en flexibele, deels ook virtuele realiteit, met opslag, vraagsturing, intelligente netten, enz…

  Wat blijft zijn de absolute basisvoorwaarden, die eveneens bij die allereerste marktspelers leefden: ook bij nieuwe marktmodellen moeten de regels voor iedereen duidelijk (transparant) en eerlijk zijn. Zo niet krijgen we totaal nutteloze veldslagen, en daar wordt niemand beter van.

  Bart Bode

  BEGIN

  maandag, 30 januari 2017 11:49

  Weet u nog wanneer uw bewuste leven begonnen is? Ik heb het niet over de reguliere geboorte, gedocumenteerd door cijfers over lengte en gewicht, gevolgd door enkele jaren gekoesterd en geordend geheel van wieg, luiers en speelpark. Ook niet over de kleutertijd, die we met flarden vage herinnering, schattige plaatjes en veelvuldig herhaalde anekdotes met haken en ogen reconstrueren tot een gebrekkig geheel, waarvan we menen te weten dat we dat bewust beleefd hebben.

  Nee, ik heb het over het moment dat als een soort ijkpunt kan gezien worden, vanaf wanneer je echt in het leven staat, de dingen niet meer waarneemt als een onbenullige context, als het decorum waarin de lotgevallen van het leven je daar gebracht hebben, maar als zaken die je ten volle beseft, zintuiglijk beleeft en waarin de elementen die op je af komen geen losse gegevens meer zijn, maar bouwstenen die je meer en meer aan elkaar kunt knopen tot een samenhangend geheel.

  Het was een stukje Italiaanse muziek die me dit precieze moment onlangs deed herbeleven: in de Villa d’Este in Tivoli bij Rome. Een hemelse plek, met een euforie aan fonteinen, een aria van de Renaissance, een bijna burleske bouw van buxus en bronnetjes, bewasemd door een warme lentelucht, gemarineerd in marjolein, rozemarijn en oregano. We schrijven april 1971 – de leeftijd klopt min of meer (hm, ietsie pietsie aan de vroege kant) met de opvattingen van ontwikkelingspsychologen en met heel wat tradities die dit moment beschouwen als het scharnierpunt waarbij de stap in de volwassen leefwereld wordt gezet.

  Ciao, bella gioventù…

  Weet u nog wanneer het bewustzijn rond hernieuwbare energie begonnen is? Ik heb het niet over het klassieke voorbeeld van toen het Vlaamse landschap bezaaid was met honderden windmolens (en het moeilijk was om geen slag van de molen te krijgen) en transport en labeur gedaan werd door paarden en ossen – waarvoor minstens een vierde van het beschikbare landbouwareaal voorbehouden werd om de trekdieren te voederen; energiegewassen dus – en fijn stof werd veroorzaakt door vlegels en wannen, bewasemd door een warme zomerlucht, gemarineerd in stro, kaf en mensenzweet. Ook niet over de tijd dat door een aantal bevlogen pioniers er hier en daar eens een zonneboiler werd gelegd, een PV pakket werd geïnstalleerd of een windturbine werd opgericht om aan te tonen dat je met die zaken groene energie kunt opwekken.

  Nee, ik heb het over het moment dat als een soort ijkpunt kan gezien worden, vanaf wanneer je echt kan spreken over de ontbolstering van hernieuwbare energie als een alternatief voor opwekking door fossiele brandstoffen, die onder meer door de opkomst van stoommachines (uitgevonden door Heron van Alexandrië? Denis Papin? Thomas Savery? Thomas Newcomen? Of toch James Watt? Allemaal om paarden en windmolens te vervangen) opgang maakten.

  Misschien is het bepalen van dat precieze moment voor hernieuwbare energie minder belangrijk (de eerste windmolens werden trouwens circa duizend voor Christus in China gebouwd en werden panemoon genoemd) en geenszins een nostalgische oprisping over teloorgaande jeugd, maar is het des te belangrijker dat hernieuwbare energie als helemaal volwassen wordt erkend; waarbij de elementen geen losse gegevens meer zijn, maar door een combinatie van opslag, vraagsturing en interconnectie in een intelligent netwerk worden gezien als een propere, lokale en volwaardige energievoorziening.

  Die stap vraagt ook een degelijke omkadering, een volwassen, breed gedragen beleidsplan dat de contouren voor een lange termijn energievoorziening vastlegt en waarbinnen we vandaag reeds projecten kunnen uitvoeren, bouwend op de aanwezige ervaringen en onze ondernemingskracht.

  Benvenuto, bella maturità!

  Bart Bode

  LICHT

  maandag, 19 december 2016 15:51

  Elk jaar krijg ik rond deze tijd een kaartje van een zekere Noël Joyeux, iemand die ik niet persoonlijk ken en die zijn schrijven op een nogal schoolse wijze ondertekent, beginnend met zijn achternaam. Kaartjes krijgen is leuk en het bezorgt ook werk aan de postbodes (voor wie ik naamsgewijs een grote sympathie heb), die wel moeten concurreren met die rare kwibussen die in wit en rood zijn gekleed en – voor zover ze niet met een grote truck vol frisdrank mee rijden – in onze contreien ook een probleem hebben met de klimaatopwarming, gezien hun traditioneel voertuig zonder een laag witte neerslag niet kan uitrijden. Tenzij ze er wielen onderzetten, maar dat zou wel een heel belachelijk zicht zijn.

  Het idee om het einde van de donkere dagen te vieren is al heel oud en werd in diverse culturen en religies ingekapseld: de Kelten joelden omstreeks 25 december, heel wat later werd in het Midden-Oosten een kind geboren in nogal erbarmelijke omstandigheden (what’s new?) en heden ten dage zijn het dus die afkooksels van Sinterklaas die ons met hun stomme bel attent maken op deze gebeurtenis. U merkt het, ik heb het niet zo voor Kerstmannen.

  Het is het moment om te hopen dat de dagen weer langer zullen worden, dat we meer zonlicht krijgen. Die fotonen die bron zijn van zoveel energie, ons natuurlijke vitamine D geven (de D van duurzaam uiteraard) en de somberheid van het jaareinde beetje bij beetje verjagen. Hopen, want je weet nooit – zoals de Galliërs vreesden – dat de hemel op ons dak valt (onder de vorm van één of andere brok uit de ruimte) of dat die duizendjarige storm toevallig nu langskomt.

  Laat ons, zoals in deze tijd van het jaar past, optimistisch zijn. De zomerkomkommer van 2015 dat het licht zal uitgaan als we niet gauw iets doen (lees: de oude centrales langer openhouden) moeten we zien als een uitdaging waar we de komende 8 jaar voor staan. De goede voornemens voor het komende jaar bestaan dan uit het engagement dat we de tijd die ons nog rest niet zullen verleuteren, maar er echt aan beginnen. Want dit is echt wel nodig. We staan voor een nooit geziene transitie van een volledig systeem. Dit zal gevolgen hebben voor elk van ons, op onze manier van leven, consumeren, verplaatsen, enz…

  Het goede nieuws – en daar is het de gepaste tijd van het jaar voor – is dat die grondige energietransitie onze levenskwaliteit zal verbeteren. We hoeven niet te vrezen (zoals sommige bangmakers vaak beweren) dat we bij voorbeeld zullen inboeten op mogelijkheden of comfort. In een goed geïsoleerde woning is het warmtegevoel (zelfs met een graadje minder) veel aangenamer dan in een tochtig kot (zelfs al helpen de os en de ezel met hun adem de zaak te verwarmen). Uw was is even schoon gewassen als u de machine aanzet op een moment dat de groene stroomproductie piekt dan tijdens de vroegere daluren. Uw LED verlichting brengt u helder (in)zicht voor 1/10de van het vroegere verbruik, en dit alles door het omzetten van de fotonen naar de groene stroom die uw huiskamer vriendelijk binnenvalt.

  Hohoho, hoor ik Rudolf hinniken, en wat zal dat allemaal kosten? Een terechte vraag, maar die ook correct moet beantwoord worden. De baten van hernieuwbare energie moeten ten volle verrekend worden. Meer nog, het wordt de hoogste tijd dat de vervuilers betalen. Het invoeren van een CO2 taks kan de energietransitie mee financieren en de factuur voor iedereen verlichten. Laat deze bel maar eens heel luid klinken!

  Onze beste wensen en heel veel licht in 2017!

  Bart Bode

  WARM

  dinsdag, 29 november 2016 15:00

  Er was welgeteld één ventilator die zowat zelfstandig besliste wanneer die zou draaien en wanneer niet. Er stonden wel airco toestellen, maar die schenen al jaren niet meer te werken. De pistachegroene wanden benadrukten de desolaatheid van het decor waarin een paar honderd mensen zaten te dampen. Het was de eerste confrontatie met de tropische hitte, een tussenlanding op Havana, die – wat iedereen betrof – zo snel mogelijk voorbij mocht zijn. De enige verstrooiing - een aantal dames die sigaren zat te rollen voor de toeristen – was niet van die aard om de hitte te verlichten, gezien de gedachte van bijkomend vuur het zweet nog meer deed stromen.

  Dat was dertig jaar geleden (toen Fidel nog leefde) en tijdens de maand juli op een Caraïbisch eiland een doodgewone zaak. Anders is het als we vandaag lezen dat het in november in Spitsbergen bij momenten twintig graden warmer is dan normaal. Dat het gemiddeld zes tot tien graden warmer is en dat de permafrost zijn permanente vrieslaag aan het verliezen is en mensen op de vlucht slaan. Klimaatvluchtelingen uit Noorwegen. Dat het Uru Urumeer in Bolivia geen meer meer is. Dat dit (bijna voorbije) jaar wellicht het warmste ooit is en samen met de voorbije vijftien jaar tot de warmste ooit gemeten behoort.

  Zelf functioneer ik optimaal bij vrij hoge temperaturen en heb ik voor de grap eens laten vallen dat ik pas in actie schiet tegen klimaatverandering als we hier dezelfde meteorologische condities hebben als pakweg in St-Rémy de Provence (mooi stadje overigens – dat vond ook Van Gogh – en een vriendelijke optieker die me zomaar een vijsje voor mijn zonnebril bezorgde; maar dit geheel terzijde). Met de berichten van de laatste weken – en zelfs bij een eerste prille winterprik – lijkt die grap wel een andere klank te krijgen. Bij de meest recente evoluties schrikken zelfs wetenschappers van het ongeziene tempo waarmee de klimatologische omstandigheden veranderen. Veel te snel voor een aantal dier- en plantensoorten, gezien ze zich gemiddeld 200.000 keer trager aanpassen aan de opwarming van de aarde, waardoor ze zullen verdwijnen.

  Er is lange tijd een discussie geweest of het gebruik van doemscenario’s aangewezen was om mensen meer bewust te maken van onze gedeelde verantwoordelijkheid inzake het klimaat. Vaak werd toen gesteld dat teveel rampen eerder moedeloosheid dan engagement zouden oproepen. Dat het beter was om haalbare stappen voor te stellen, geflankeerd door een stimulerend beleid, zoals premies om daken en muren te isoleren, om voor een elektrische auto te kiezen, om groene energie te produceren.

  Dat is een juiste keuze, alleen krijg ik met de berichten van de laatste weken wel steeds meer het gevoel dat bovenstaande discussie niet meer hoeft gevoerd te worden, gezien het zich voor onze ogen aan het voltrekken is. Het voordeel is dat we de middelen hebben om ons tijdig aan te passen. We kunnen het ons permitteren om de dijken te verhogen. Andere landen hebben daartoe niet de financiële mogelijkheden, wat onder meer voor bijkomende migratie zal zorgen. Ook daar moeten we rekening mee houden.

  Gelukkig hebben we de laatste weken niet alleen over rampen gelezen. In het Vlaams parlement hebben vijf partijen van meerderheid en oppositie een voorstel van resolutie ingediend betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid, dat op diverse beleidsdomeinen een ambitieuze en structurele aanpak moet uittekenen. Zowel de inhoud als de manier waarop deze resolutie tot stand kwam, vind ik straffe politiek. Daar krijg ik het nu eens echt warm van.

  Bart Bode

  Pagina 1 van 8