• Limetorrents
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

   

  OESJABTIS

  vrijdag, 28 april 2017 11:05

  In een mensenleven riskeert men af en toe merkwaardige exemplaren onder de medemensen te ontmoeten. Dat hangt deels af van eigen keuzes, maar ook deels van het toeval (als dat toevallig zou bestaan). Zo heb ik zelf al eens kennis gemaakt met enkele Jezuïeten, die op mijn pad kwamen aangewaaid. De vraag is: wat ik heb geleerd van de Jezuïeten, of liever: wat heb ik er van onthouden?

  In tegenstelling tot wat u spontaan zou denken, is dat niet altijd stichtend geweest. Zo leerde ik van een onder hen dat, als je een slippertje maakt, je ervoor moet zorgen dat je er deugd van hebt. Ik heb deze wijze levensles nog niet in de praktijk gebracht, zodat ik u ook niet kan vertellen of het klopt.

  Diezelfde pater vertelde me ook dat je je principes hoog moet houden, zodanig dat je er af en toe onderdoor kan. Ik kan niet ontkennen dat ik dit wel al eens in de praktijk heb toegepast, maar meer wil ik daarover nu ook niet kwijt (het zou ons te ver leiden).

  Er is natuurlijk het gekende verhaal van het auto-ongeval tussen een zware wagen van Duitse makelij, bestuurd door een Jezuïet en een lichter wagentje van Italiaanse origine, bestuurd door een Dominicaan. De Jezuïet hielp zijn confrater uit het behoorlijk verhakkelde wrak en bood hem uit zijn ongeschonden bagagekoffer enkele stevige whisky’s aan, om van de schok te bekomen. Op de vraag van de Dominicaan of hij zelf niets dronk, antwoordde de Jezuïet: “niet vooraleer de politie een alcoholtest heeft afgenomen”. Een laatste voorbeeld: waarom beantwoorden Jezuïeten een vraag altijd met een wedervraag? Hun antwoord is: waarom niet?

  Ik moest aan dit alles denken, toen ik recent op een website las dat een farao uit de Derde Overgangsperiode (1077 – 943 v C) onlangs is opgegraven in de Vallei der Koningen, nabij Luxor in Egypte. Deze farao werd vergezeld door duizenden beeldjes, oesjabti’s genaamd. Deze beeldjes hebben de opdracht om elke vraag die aan de dode gesteld wordt, te beantwoorden. Oesjabti’s zijn dus (in tegenstelling tot Jezuïeten) antwoorders in plaats van zwaar gediplomeerde vragers.

  Naadloos toegepast op het energiedomein, ben ik er heilig van overtuigd dat de tijd is aangebroken om vragen te beantwoorden. 2020 is er bijna en in termen van projectrealisatie betekent dit beslissingen die vandaag moeten worden genomen. Ik wil hier geenszins pretenderen dat er geen vragen meer mogen gesteld worden over ons toekomstig energiebeleid. Ik stel vooral vast dat er nu vooral behoefte is aan antwoorden. Dat nu is zo dringend voor het tegengaan van de klimaatopwarming – die, zo blijkt uit de meest recente rapporten, nog veel sneller gaat dan verwacht – voor onze eigen energievoorziening en voor nog zoveel meer.

  We mogen van geluk spreken dat we in ons land ook duizenden oesjabti’s hebben: initiatieven van mensen die antwoorden realiseren op de huidige uitdagingen inzake energie. Er zijn de leden van ODE, bedrijven die elke dag projecten realiseren, ondanks tegenkanting (van mensen die bang zijn van verandering), ondanks alle rompslomp die dit met zich meebrengt. Er zijn steeds meer particulieren die zonnepanelen leggen en zo meehelpen aan het realiseren van de doelstellingen. Intelligente elektrische netten worden meer en meer praktijk; warmtenetten worden verder uitgebouwd en energiebesparende maatregelen worden meer regel dan uitzondering.

  Maar dat betekent niet dat we er al zijn. De tijd begint meer en meer te dringen en we moeten nog verder kijken dan vandaag. Op beleidsniveau zien we naast goeie wil ook nog heel wat aarzeling. Het is dus hoog tijd dat ook daar duidelijke antwoorden komen. Of mag ik dat niet vragen?

  Bart Bode

 • angeltorrents.com