• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  Lid worden

   

  ODE, Organisatie Duurzame Energie, is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE is een ledenorganisatie. ODE brengt bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om aan belangenbehartiging en kennisuitwisseling te doen. ODE is de belangrijkste gesprekspartner inzake hernieuwbare energie voor de overheid.

  Dankzij uw lidmaatschap kan ODE haar werking verder uitbouwen. ODE steunen is bijdragen aan een duurzame- en energievriendelijke samenleving. 


  U kan lid worden van ODE door lid te worden van één van de technologieplatformen van ODE: Bio-E-platfom (biomassa), PV-Vlaanderen (fotovoltaïsch), VWEA (wind) of Warmtepompplatform. 

   

  Wie kan lid worden?

  Bedrijven, kenniscentra en organisaties

  Algemene voordelen?

  • Maandelijkse digitale nieuwsbrief
  • 10 % korting op banner in DiODe Nieuwsbrief en op website en ODE-publicaties
  • Korting op studiedag per platform waar u lid van bent 
  • Begeleiding van helpdesk ODE

  Specifieke voordelen?

  • Deelnamekorting aan studiedag per platform
  • Zie werkprogramma's van de verschillende platformen

  Kostprijs?

  Specifieke bijdrage per platform met bijkomende voordelen (zie ledendossiers en aparte invulformulieren)

   

  Hoe lid worden?

  Vul het invulformulier in en stort uw basisledenbijdrage op rekeningnummer 523-0850033-97 met vermelding van "ODE-lidmaatschap 2018


  - Deelname aan VWEA (Vlaamse Windenergie Associatie): Ledendossier en
  invulformulier

  - Deelname aan het bio-energieplatforminvulformulier en ledendossier

  - Deelname aan PV Vlaandereninvulformulier en ledencharter

  - Deelname aan het Warmtepompplatform: invulformulier
  - Deelname aan het Warmtenetwerk Vlaanderen: invulformulier en opdrachtverklaring

 • Latest 100