Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

 

 

WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

ODE header nieuw

Lid worden

 

ODE, Organisatie Duurzame Energie, is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE is een ledenorganisatie. ODE brengt bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om aan belangenbehartiging en kennisuitwisseling te doen. ODE is de belangrijkste gesprekspartner inzake hernieuwbare energie voor de overheid.

Dankzij uw lidmaatschap kan ODE haar werking verder uitbouwen. ODE steunen is bijdragen aan een duurzame- en energievriendelijke samenleving. 


U kan lid worden van ODE door lid te worden van één van de technologieplatformen van ODE: Bio-E-platfom (biomassa), PV-Vlaanderen (fotovoltaïsch), VWEA (wind) of Warmtepompplatform. 

 

Wie kan lid worden?

Bedrijven, kenniscentra en organisaties

Algemene voordelen?

  • Maandelijkse digitale nieuwsbrief
  • 10 % korting op banner in DiODe Nieuwsbrief en op website en ODE-publicaties
  • Korting op studiedag per platform waar u lid van bent 
  • Begeleiding van helpdesk ODE

Specifieke voordelen?

  • Deelnamekorting aan studiedag per platform
  • Zie werkprogramma's van de verschillende platformen

Kostprijs?

Specifieke bijdrage per platform met bijkomende voordelen (zie ledendossiers en aparte invulformulieren)

 

Hoe lid worden?

Vul het invulformulier in en stort uw basisledenbijdrage op rekeningnummer 523-0850033-97 met vermelding van "ODE-lidmaatschap 2017


- Deelname aan VWEA (Vlaamse Windenergie Associatie): Ledendossier en
invulformulier

- Deelname aan het bio-energieplatforminvulformulier en ledendossier

- Deelname aan PV Vlaandereninvulformulier en ledencharter

- Deelname aan het Warmtepompplatform: invulformulier en werkprogramma

- Deelname aan het Warmtenetwerk Vlaanderen: invulformulier en opdrachtverklaring