• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  Samenwerking

  ODE overlegt regelmatig met het VEA – Vlaams Energieagentschap en met de VREG – Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas inzake het beleid rond hernieuwbare energie.

  Met de Franstalige zusterorganisaties EDORA is er een intense uitwisseling voor de federale materies, zoals de vertegenwoordiging in de algemene raad van de CREG, offshore windenergie,  de geagendeerde punten op het ENOVER en de opvolging van de Staten-Generaal Energie. De gezamenlijke huisvesting in de Koningsstraat te Brussel zorgt voor een makkelijk en vlot overleg.

  Ook met BOP, het Belgian Offshore Platform, wordt samengewerkt in de vorm van persberichten en rapporten.

  Apère is de informatiezender voor duurzame energie voor Brussel en Wallonië. Apère en ODE delen informatie over hernieuwbare energie.

  Met de vzw COGEN Vlaanderen worden diverse beleidsdossiers inzake groene stroom en groene warmte op een geconcerteerde wijze aangepakt. Op deze wijze wordt onnodige overlapping vermeden en kan een versterkte beleidswerking worden uitgebouwd.

  Rond intelligente netten is er onder meer samenwerking met het Smart Grid Flanders, de netbeheerders. ODE participeert eveneens in de User’s Group van Elia.

  Met FIT – Flanders Investment and Trade wordt punctueel samengewerkt voor evenementen in het buitenland of geïnteresseerde investeerders.

 • Latest 100