• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  Publieke consultatie interfederaal Energiepact

  Met het oog op het opstellen van het interfederaal Energiepact hebben de 4 ministers van energie een publieke consultatie georganiseerd om rekening te houden met de verlangens van de burgers. De resultaten zijn hier beschikbaar.

  Ondanks een aantal tekortkomingen in de aanpak kunnen een aantal conclusies getrokken worden die in dezelfde lijn zijn als de enquête van 2017 van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

  Wat het energiepact betreft, identificeren de respondenten  als belangrijke onderdelen van het energiepact: kernuitstap, betaalbaarheid en hernieuwbare energie, daarna volgen een mobiliteitsshift (openbaar vervoer, elektrische voertuigen, fietsen, …) en lange termijn doelstellingen.

  Hernieuwbare energie en opslag zullen de belangrijkste rol spelen in de toekomstige energiemix, daarna volgen nucleair, fossiele brandstoffen en interconnectie met de buurlanden. De transitie mag in een versnelling komen: 75% van de respondenten vinden dat de energietransitie snel moet gebeuren, 70% vindt dat we tegen 2030, de huizen en gebouwen overwegend met groene warmte moeten verwarmen (via warmtepompen, zonneboilers, pelletketels, aardwarmte,...).

  De respondenten geven aan dat vooral politieke moed nodig is de energietransitie te realiseren, de overheid moet maatregelen treffen om de juiste incentives te geven mede door beloningen, subsidies voor hernieuwbare energie, ontmoedigen van vervuilende brandstoffen maar niet door verplichtingen.

  Dat de energietransitie geld gaat kosten is een feit, er moet de komende jaren veel nieuwe capaciteit komen om de kernuitstap te kunnen realiseren. Volgens de klimaatenquête zijn de Belgen echter bewust van de ernst van de klimaatverandering en de rol van geïndustrialiseerde landen daarin. De Belgen zijn ook steeds meer bereid om meer te betalen voor propere energie en zijn voorstander van een taxshift (meer belastingen op fossiele brandstoffen).

  In tegenstelling van de resultaten van de klimaatenquête zijn de respondenten van de consultatie rond het energiepact niet enkel bereid om meer te betalen maar ook om hun gedrag aan te passen. Drie vierde van de bevraagden verklaren zich bereid om o.a. te investeren in hernieuwbare energie via een coöperatieve, hun elektriciteitsverbruik dynamischer te beheren en minder vaak de auto te nemen. De resultaten zijn misschien niet representatief van de bevolking in België maar geven toch aan dat meer en meer burgers mee aan een duurzame toekomst willen bijdragen.

 • Latest 100