• Limetorrents TV Shows
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

   

   

  WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

  ODE header nieuw

  8 GW meer zonne-energie in België tegen 2040

  De Belgische netbeheerder Elia verwacht dat er tegen 2030 11,6 GW aan zonne-energie kan worden gerealiseerd , vooral als de decentrale opwekking en opslag zich sterk begint te ontwikkelen.

  Volgens een rapport van de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia kan de cumulatief geïnstalleerde PV-capaciteit van België groeien van ongeveer 3,43 GW vandaag de dag tot 18 GW in 2040.

  De studie, die zowel de korte termijn- als de langetermijnbeleidsopties voor de toekomstige energiemix voor België op het pad naar 2050 analyseert, biedt drie verschillende scenario's: een "basisscenario" dat in overeenstemming is met het huidige beleid om de Europese 2030 klimaatdoelstellingen te bereiken; een "decentraal" scenario met de grootste penetratie van zonnecapaciteit dat onder meer extra productie van hernieuwbare energie via gedecentraliseerde bronnen omvat, zoals een groot aantal PV-installaties (tot 11,6 GW in 2030 en 18 GW in 2040) in combinatie met opslagsystemen (van 3 GW in 2030 tot 5 GW in 2040); en een "grootschalig" scenario met aanvullende hernieuwbare energieopwekking via grootschalige projecten in voornamelijk onshore en offshore windenergie.

  Het "basisscenario" voorspelt een groei van PV-installaties van slechts 100 MW per jaar, tot 6 GW in 2040, terwijl het "grootschalige" scenario 300 MW per jaar voorspelt en extra PV-vermogen van 10 GW. Het "decentrale" scenario daarentegen verwacht ongeveer 600 MW aan nieuw geïnstalleerde PV-capaciteit per jaar.
  De studie voorspelt ook dat de CAPEX voor nieuw gebouwde PV-capaciteit zal verbeteren van 1.700 €/ kW in 2016 tot € 1.000 €/kW in 2030 en 800 €/kW in 2040. De LCOE van PV, anderzijds, zal naar verwachting afnemen van ongeveer 200 €/MWh tot waarden rond 100 € /MWh in 2040.

  Elia verwacht ook dat er ten minste 3,6 GW aan nieuwe thermische opwekkingscapaciteit moet worden ontwikkeld in België om de geplande steile daling in thermische opwekking te compenseren na de verwachte ontmanteling van oude gaseenheden en het nucleaire uitdoofscenario, dat gepland is in 2025.

  Volgens gegevens verzameld door de lokale hernieuwbare energievereniging Apere heeft België eind 2016 3,42 GW aan geïnstalleerde PV-capaciteit bereikt,

  Bron: PV Magazine

   

 • Latest 100